Legal Learning logo

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk Vijf speciale topics nader t…

13 Okt

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

De waardering van vruchtgebruik is al decennia het voorwerp van controverse.

In de publicatie van mr. Robin Messiaen, welke elke deelnemer aan deze webinar ontvangt, wordt een kritische analyse doorgevoerd van de bouwstenen van een correcte waardering. Voorts wordt een exhaustief empirisch onderzoek gevoerd naar de stand van zaken in de praktijk (rechtspraak en rulings). Finaal wordt het boek afgekruid met een aantal speciale topics zoals onder meer een doorlichting van de methode van de Rulingcommissie, de waardering van een lopend vruchtgebruik, de impact van de sterftekans en nog zoveel meer.

Voor deze webinar heeft mr. Robin Messiaen een selectie gemaakt van een aantal items uit zijn boek en krijgt u vooreerst een praktijkgericht overzicht van de huidige stand van zaken inzake correcte waardering, waarna er vervolgens wordt stilgestaan bij vijf speciale topics.

Inclusief het gloednieuwe handboekDe waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’ (Intersentia, augustus 2023 - ter waarde van €165).

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 13 oktober 2023
 • 12u15 – 15u30

DOCENT

 • Robin Messiaen, advocaat-vennoot Spartax

PROGRAMMA

12u15 – 13u45 : uiteenzetting deel 1

Deel 1. Casuïstische uiteenzetting van de huidige stand van zaken, zowel wat betreft de keuze van de methodes als de keuze van de parameters.

 • De gewapende vrede rond de methode Ruysseveldt-Janssens, de impact van de Voorafgaande Beslissing van Vlabel in 2010 en van een aantal gerechtelijke uitspraken in 2016.
 • De ”rule of thumb” van de rulingcommissie, hierin gevolgd door een overgrote meerderheid van de fiscale ambtenaren.
 • De visie van de rechtbanken en welke methode(s) wel/niet kiezen als men zich baseert op die rechtspraak?
 • Enkele markante beslissingen buiten de sfeer van de directe belastingen die toch ook een impact hebben.
 • Een aantal van de FAQ’s inzake de waardering van vruchtgebruik aan de hand van de rechtspraak en andere (fiscale) precedenten:
  • Volle eigendom = vruchtgebruik en blote eigendom
  • Huurwaarde
  • Aankoopkosten
  • Deficitair vruchtgebruik
  • Van bruto- naar netto-huur
  • Bepaling van de actualisatievoet
  • Bepaling van de index
  • De waarde-evolutie
  • Wie beweert moet bewijzen
  • Aankoop met renovatie/uitbreiding
 • Besluit

13u45 - 14u : pauze

14u – 15u30 : uiteenzetting deel 2

Deel 2. Een selectie van vijf speciale topics

 • De waardering van een lopend vruchtgebruik
  • de voorlopige set van methodes
   • actualisatie van de toekomstige opbrengsten
   • rendementsoefening op basis van het verleden
   • de methode van de fiscus
   • een gemiddelde van methodes
  • empirische analyse van de (fiscale)rechtspraak
  • administratieve precedenten
 • Omzetting van vruchtgebruik: overdaad aan regeldrift
 • De impact van de levensverwachting van de vruchtgebruiker (of zijn bestuurder):
  • de mogelijkheid voor het eventueel voorzien (bij aanvang of lopende het vruchtgebruik) in een extra beëindigingsgrond van het vruchtgebruik
  • de omgekeerde gesplitste aankoop als alternatief
  • het faillissementsrisico van de vennootschap-vruchtgebruiker
 • Turbo-vruchtgebruik: gedifferentieerde bijdrageregeling.
  • de situatie waarbij partijen overeenkomen dat het uitgangspunt van het gelijke rendement in hoofde van hen beiden wordt gehonoreerd, maar dat de blote eigenaar zijn bijdrage maximaal levert in de initiële aankoop en de vruchtgebruiker zijn bijdrage maximaal levert in de latere verbouwingen/nieuwbouw
  • het opstalrecht als betere keuze indien het een nieuwbouwproject betreft
  • het werken met een eindvergoeding (al dan niet met tussenbetalingen) als ultimum remedium
 • Verlenging van vruchtgebruik: de verschillende aspecten waarmee dient rekening te worden gehouden wat de waardering betreft.

15u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • financiële en algemene directies met goede

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture