Legal Learning logo

Privaat versus publiek bouwrecht

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

In deze webinar worden de principes uit het privaat én publiek bouwrecht (overheidsopdrachten) met betrekking tot vier actuele topics, waarvan het belang door elke practicus van het bouwrecht gekend is, tegenover elkaar gezet. Komen aan bod: prijsbepaling (en uiteraard ook wijziging en herziening), fouten in de opdrachtdocumenten, uitvoeringstermijn en vertragingsvergoeding, alsook oplevering en aanvaarding van de werken.

DOCENTEN

 • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

DATUM OPNAME

 • 30/08/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Prijsbepaling, -wijziging en -herziening

 • (Richtlijnen voor) prijszetting in het publiek en privaat bouwrecht
 • Verbod op wezenlijke wijzigingen vs. principiële contractvrijheid (beperkt door B2C en B2B beschermingswetgeving)?
 • Onvoorzienbare omstandigheden en imprevisieleer (naar huidig en toekomstig recht)
 • Rekenfouten en materiële fouten vs. inschattingsfouten – verbod op wijziging of vertrouwensleer?
 • Prijsherzieningsclausules

Fouten in de publieke en private opdrachtdocumenten

 • Pacta sunt servanda: bestekconforme uitvoering van de opdracht?
 • Informatie- en onderzoeksplichten van opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Mogelijkheid en plicht (!) tot verbetering bij publiek bouwrecht

Uitvoeringstermijn en vertragingsvergoeding

 • Uitvoeringstermijn en mogelijkheden tot verlenging
 • Vertragingsboetes en straffen vs. vertragingsvergoedingen en het verbod op strafbedingen
 • Kennelijk overdreven vertragingsvergoedingen: teruggave, matiging of nietigheid?

Oplevering en aanvaarding van de werken

 • Juridische gevolgen van de (voorlopige of definitieve) oplevering en aanvaarding van de werken in het publiek en privaat bouwrecht
 • Verjarings-, verval- en kennisgevingstermijnen na de aanvaarding van de werken
 • Aansprakelijkheid na het verstrijken van de waarborgperiode: lichte (verborgen) gebreken én stabiliteitsbedreigende gebreken?

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten, bouwpromotoren, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  3 punten
 • BIV: 3 uren
 • ITAA: 3 uren Categorie A

 

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

L’habitat partagé (en particulier la colocati…

30 Mars

Webinaire
Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture