Legal Learning logo

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

De collectieve arbeidsovereenkomst is een belangrijke rechtsbron waarin de meest belangrijke rechten en plichten van werkgever en werknemers zijn opgenomen.

Naast nationale en sectorale CAO’s, worden ook op ondernemingsvlak belangrijke CAO’s onderhandeld.

Dit bijzondere instrument verdient de nodige aandacht, omdat het als bindende rechtsbron een bijzondere plaats inneemt in het HR-landschap.

Hoewel de inhoud van de overeenkomsten tot de contractvrijheid van de sociale partners behoort, worden tegenstrijdige bepalingen met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, decreten, enz.) als nietig beschouwd. Het is dan ook belangrijk om de CAO met nodige zorgvuldigheid op te stellen, en grondig na te denken over de impact en gevolgen.

Tijdens dit webinar wordt uiteengezet hoe CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

DOCENT

 • Mr. Kato Aerts, advocaat-vennoot Lydian

DATUM OPNAME

 • 28/01/2022

INHOUD

Een grondige analyse van de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de onderneming-CAO aan de hand van voorbeeld clausules, waarbij volgende vragen aan bod komen:

 • Wat is een (geldige) CAO?
 • Met wie wordt een CAO onderhandeld en gesloten?
 • Hoe worden de werknemers en hun vertegenwoordigers hierin betrokken?
 • Over welke onderwerpen kan of moet een CAO gesloten worden?
 • Welke zijn de verplichte en facultatieve vermeldingen?
 • Bijzondere rol van de CAO in het kader van herstructurering (sociaal plan)
 • Kunnen (individuele) arbeidsvoorwaarden via een CAO gewijzigd worden?
 • Hoe wordt de CAO beëindigd en wat zijn de gevolgen?
 • Wat zijn normatieve en obligatoire bepalingen?
 • Gevolgen van neerlegging / registratie

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTESTEN

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • ITAA (categorie A): 1,5 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt

Plus de formations et d'événements

Lydian logo

Réintégration des travailleurs en incapacité…

20 Avr.

Webinaire
Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture