Opstellen van een goed financieel plan conform het nieuwe WVV (seminarie voor cijferberoepen)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Belgium
Lien vers l'organisateur


24 Sep
S'inscrire

In de nieuwe vennootschapswet wint het financieel plan aan belang. Bij de oprichting dient een goed uitgewerkt financieel plan voor te liggen dat voldoet aan de vereisten zoals door de nieuwe wet vastgesteld. (Startende) ondernemingen zullen hiervoor vaak beroep doen op cijferberoepers. 

Tijdens deze studienamiddag wordt dan ook dieper ingegaan op het praktisch opstellen van een financieel plan. Op het einde van dit seminarie bent u in staat om een correct uitgewerkt financieel plan op te stellen dat voldoet aan de verplichtingen vervat in art.5:4 WVV.

Spreker

Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gastdocent Keppler university Linz, gastdocent School of economics – universiteit Maastricht, gastdocent UA

Doelgroep

Boekhouders, accountants, fiscalisten, bedrijfsrevisoren


PROGRAMMA

INHOUD

Volgende topics komen aan bod:

Hoe maak ik een financieel plan op dat rekening houdt met de wettelijke minimum vereisten vervat in art 5:4 WVV?
Hoe bereken ik de behoefte aan werkkapitaal over een periode van 24 maanden en hoe verwerk ik dit in mijn financieel plan?
Hoe kan ik een goede raming van de liquiditeiten maken over een periode van 24 maanden?
Hoe bereken ik de juiste rentabiliteit?
Hoe stel ik een cashflow statement op en hoe verwerk ik dividenden en tantièmes?
Wat is de balanstest en hoe bereken ik die?
Wat is de liquiditeitstest: hoe kan ik op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen (art 5:122 WVV)?
Hoe stellen we de gebudgetteerde balans op die aansluit op de gebudgetteerde resultatenrekening en die rekening houdt met de toekomstige evolutie aan behoefte aan werkkapitaal?
Wat wordt verwacht van een “goede huisvader” accountant bij het opstellen van het financieel plan?
Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt mijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?

TIMING

12u45: onthaal met broodjes
13u30: start deel 1
15u00: koffiepauze
15u15: start deel 2
17u15: vragenronde


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA & LOCATIES

Antwerpen (Berchem) | 24 september 2019
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving
Parking ter plaatse

ERKENNINGEN 

IAB: in aanvraag voor 3,5u
BIBF: in aanvraag voor 3,5u

PRIJS

€ 278,01 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Financial Analysis ter waarde van 79 euro.

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

31 Jan
logo - company

Themadag Contractuele Clausules

Tijdens deze themadag worden acht clausules die in het verleden in de succesrijke reeks ‘Contractuele...

More info
03 Feb
logo - company

Les aspects juridiques de la colocation : urbanisme, logement et fiscalité

La colocation est un phénomène social dont l’ampleur va croissant. Ce mode de vie présente des...

More info
06 Feb
logo - company

Audit d’un projet GDPR

Apprendre à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

More info
20 Feb
logo - company

Data-Driven Monitoring of Compliance - Course 3

While in nonfinancial companies, resources for compliance, risk, audit, and legal functions are globally estimated to an...

More info

LexGO Network