Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Belgium
Lien vers l'organisateur


16 May
S'inscrire

De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen. 
Met een basiskennis van de invoerreglementering kan u heel wat problemen voorkomen, belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering hiervan vermijden. Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale handelstransacties. Met de aankomende Brexit zal het belang en de omvang van de import en export nog aanzienlijk toenemen.

Tijdens deze studiedag wordt u op een gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit kluwen van wetten en reglementen. Tevens zullen praktische cases aan bod komen waarbij u zelf gebruik kan maken van online tools. Aan de deelnemers wordt daarom gevraagd om een laptop mee te nemen naar de studiedag.

Vragen waarop u zeker een antwoord krijgt :

Hoe is de goederencode van mijn product gestructureerd? In hoeverre stemt ze overeen met de code in het land van mijn handelspartner? Welke hulpmiddelen heb ik om de code te bepalen en hierover absolute zekerheid te hebben?
Wanneer is mijn product van EU-oorsprong? Mag ik een EUR 1 afleveren?
Met welke douaneregelingen kan ik belastingen bij invoer besparen of voorfinanciering daarvan vermijden?
Hoe lees ik het enig document? Welke zijn de voornaamste vakken en wat is de betekenis hiervan?
Welke online tools kan ik raadplegen om info te verzamelen?
Welke weerslag heeft de Brexit op mijn handel met partners uit de U.K.?

SPREKERS

Kerstien Celis, lector Hogeschool Gent en Odisee
Josse Verbeken, adviseur Douane en Accijnzen bij de FOD

DOELGROEP

Iedere professional die met de douaneregelgeving in contact komt (voorkennis is niet vereist).


PROGRAMMA

- Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving, …)
- Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen, …)
- Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, …)
- Douanewaarde en BTW-maatstaf
- Gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten, …)
- Interessante tools (Tarweb, Market Access Database, …)
- Oorsprong van goederen
- Uitvoer
- Douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling douane-entrepots …)
- Enig Document
- Brexit en de gevolgen daarvan (een vergelijking, wat ervoor, wat erna?)
- Praktische cases

TIMING
8u30: ontvangst deelnemers
9u-12u30: voormiddagsessie met korte koffiepauze
12u30u13u30: lunchpauze
13u30-17u: namiddagsessie met korte koffiepauze


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Donderdag 16 mei 2019
Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas

Gratis parking ter plaatse

ERKENNINGEN

IAB: in aanvraag (6u)
BIBF: in aanvraag (6u)

PRIJS

€413,09 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, lunch- en koffiepauze en de derde editie van het handboek Douane en accijnzen toegepast (t.w.v. 65 euro).

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

03 Oct
logo - company

Actualia medisch en gezondheidsrecht

Tijdens de ochtendsessie van deze studiedag wordt eerst aandacht gegeven aan de impact van De Netwerk- en...

More info
03 Oct
logo - company

Audit d’un projet GDPR

Apprendre à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

More info
04 Oct
logo - company

5-delige opleidingenreeks Intellectuele eigendomsrechten

Hoe kunnen intellectuele eigendomsrechten van waarde zijn voor uw onderneming? Ontdek er alles over tijdens onze...

More info
09 Oct
logo - company

Les nouvelles règles pour les ASBL après l’adoption du Code des sociétés et des associations

Les nouvelles règles pour les ASBL après l’adoption du Code des sociétés et des...

More info

LexGO Network