Articles de droit : un éclairage sur notre système juridique

Des articles juridiques pour décortiquer toute l'actualité du droit

Explication de nouvelles lois, régime et bilan d’application des dispositions légales, état de la jurisprudence : LexGO vous livre des articles de droit ciblés et pratiques sur toute l’actualité juridique. Ces articles s'adressent à tous les professionnels du droit qui recherchent des informations juridiques pertinentes sur un dispositif précis ou souhaitent simplement se tenir au fait de l’actualité législative et juridique .
Bonne lecture !


Articles


Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders

Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders
20/09/2019

Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar een deel van haar winst uitkeren aan haar bedrijfsleiders in de vorm van tantièmes. Dergelijke toekenning wordt in hoofde van de bestuurders beschouwd als bestuurdersbezoldiging, wat maakt dat de tantièmes voor de uitkerende vennootschap in principe een aftrekbare beroepskost vormt.

>Read more
Localiser vos travailleurs ?

Localiser vos travailleurs ?
20/09/2019

L’employeur qui souhaite utiliser des systèmes de géolocalisation pour localiser ses travailleurs doit se conformer à un certain nombre de conditions. Nous faisons le point.
 

>Read more
Mr. Bart Van den Brande

Boetes als je wél toestemming vraagt aan je personeel? Gekker hoeft het niet met die GDPR.
20/09/2019

Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden.  Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien ook een foto voor op het intranet of op de bedrijfswebsite en wie weet zelfs een vingerafdruk of gezichtsscan voor de toegangscontrole.

>Read more
Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon
19/09/2019

In een recent vonnis moest de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitspreken over een vordering tot schadevergoeding wegens discriminatie op grond van geslacht. Ook werd uitspraak gedaan over een aantal aspecten die raken aan het variabel loon.

>Read more
Législation TVA modifiée (partie 2) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif à la cession d’un bâtiment

Législation TVA modifiée (partie 2) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif à la cession d’un bâtiment
19/09/2019

Par la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a prévu un régime de TVA optionnelle (l’Option TVA) pour la location de bâtiments professionnels, que les parties contractantes peuvent invoquer pour autant que les conditions matérielles, formelles et temporelles soient remplies.

>Read more
Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…

Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…
18/09/2019

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren. In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor het verstrijken van de deadline, slechts 18% van de bedrijven en verenigingen zich in regel heeft gesteld.

>Read more
Mr. Bart Van Besien

.Io and .ai domain names: what are the legal rules?
18/09/2019

Domain names with a .io and .ai extension are gaining popularity. This article explains what .io domain names and .ai domain names stand for, why they have become so popular, and how you can start a legal procedure to claim a .io or .ai domain name.

>Read more
Approche renouvelée des transports publics en Flandre : de la mobilité de base à l'accessibilité de base

Approche renouvelée des transports publics en Flandre : de la mobilité de base à l'accessibilité de base
18/09/2019

Le décret flamand sur l'accessibilité de base du 3 avril 2019 a été publié au Moniteur belge le 12 juin 2019 et est entré en vigueur le 22 juin 2019. Le décret, qui introduit la combimobilité comme point de départ de la politique de mobilité, vise à transformer en profondeur les transports publics en Flandre d'un système de transport public axé sur l'offre à un système axé sur la demande. 

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid. 

>Read more
Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht

Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht
16/09/2019

In een merkwaardig arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nr. RvVb-A-1819-1344 van 27 augustus 2019 ontwaart de RvVb een motiveringsgebrek. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw werd door het college van burgemeester en schepenen onontvankelijk verklaard omwille van een voorlopig vastgesteld gemeentelijk RUP op basis waarvan de aanvraag niet verder kan behandeld worden.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network