10/11/15

Binnen een jaar wordt betaling van het loon via bankoverschrijving de regel

Vanaf 1 oktober 2016 moet de werkgever het loon in giraal geld betalen aan de werknemers. Betalen in contant geld zal nog mogelijk zijn maar onder voorwaarden.

Binnen iets minder dan een jaar wordt betaling van het loon via overschrijving de principiële regel terwijl van hand tot hand betalen enkel in welbepaalde gevallen mogelijk zal zijn. De wetgeving wordt aldus aangepast aan de huidige werkelijkheid.

In het volgende artikel geven we de actuele toestand en de toestand die in de toekomst zal gelden.

1. Actuele toestand

De actuele reglementering voorziet dat het loon van hand tot hand of in giraal geld (= via bankoverschrijving) kan worden betaald.

De keuze van de betalingswijze van het loon gebeurt als volgt:

  • bij beslissing van de ondernemingsraad;
  • bij gebrek aan ondernemingsraad of unanieme beslissing, in onderling akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
  • bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, in onderling akkoord tussen de werkgever en de meerderheid van de werknemers;
  • bij gebrek aan beslissing is betaling in giraal geld mogelijk mits schriftelijk akkoord van de werknemer;
  • bij gebrek aan akkoord gebeurt de betaling van hand tot hand.

In geval van betaling van hand tot hand moet de werkgever een kwitantie laten ondertekenen door de werknemer.

Kortom, om het loon via bankoverschrijving te kunnen betalen, moet de werkgever het (collectieve of individuele) akkoord van de werknemers hebben. Zo niet moet de betaling van hand tot hand worden gebruikt.

2. Toekomstige toestand

Het bovenvermelde principe wordt omgekeerd. De betaling van het loon zal in giraal geld moeten gebeuren. De schriftelijke toestemming van de werknemers is dus niet meer vereist.

Betaling van het loon van hand tot hand zal nog mogelijk zijn maar enkel als de sector dit voorziet (bij collectieve arbeidsovereenkomst). Een impliciet akkoord of een gebruik in de sector kunnen deze mogelijkheid ook voorzien maar dan moeten het akkoord of het gebruik worden vastgesteld en bekendgemaakt (volgens een procedure die nog moet worden bepaald bij koninklijk besluit) om van toepassing te kunnen blijven.

3. Inwerkingtreding

De nieuwe regel zal op 1 oktober 2016 in werking treden.

De sectoren beschikken dus over enkele maanden als ze een collectieve arbeidsovereenkomst willen afsluiten om betaling van hand tot hand mogelijk te maken of als ze een impliciet akkoord of een gebruik willen vaststellen volgens de procedure die nog bij koninklijk besluit moet worden bepaald. Als dergelijke procedure wordt ingesteld in een sector kunnen de werkgevers van de sector het loon van hand tot hand blijven betalen tot het einde van de procedure, zelfs als ze 1 oktober 2016 overschrijdt.

dotted_texture