Group S - Secrétariat Social / Sociaal Secretariaa…

Met meer dan 80 jaar ervaring is Group S een gerenommeerd sociaal secretariaat voor werkgevers. Daarnaast zijn zij ook actief als ondernemingsloket voor starters, fungeren zij als sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en als kinderbijslagfonds.

Met meer dan 700 medewerkers die dag na dag het beste van zichzelf geven, staan zijn voor een kwalitatieve dienstverlening, praktische oplossingen, respect voor vertrouwelijke gegevens en een transparante en praktijkgerichte ondersteuning. Naast een modern gebouw in Brussel, heeft Group S ook een uitgebreid kantorennetwerk (25+ kantoren). Zo is Group S ook regionaal sterk vertegenwoordigd en opereren zij over het hele land.

REGIO
  • Brussel
  • West-Vlaanderen
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
Google Maps
Google Maps
Coronavirus: verplichte registratie van niet-telewerkers

Vanaf april wordt de controle op het verplichte telewerk verscherpt. De werkgevers moeten gedurende 3 maanden maandelijks mededelen hoeveel werknemers…

Ontslag tijdens ziekte? Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard

In 2020 velde het Brusselse arbeidshof een interessant en onderbouwd arrest over een werkneemster die werd ontslagen tijdens een periode van arbeidson…

Een werknemer weigert een loonsverlaging, kennelijk onredelijk ontslag?

Een werkgever vindt het loonpakket van een werknemer te hoog. Kan de werkgever overgaan tot ontslag nadat de werknemer weigert om in te stemmen met ee…