28/12/23

Het gebruik van mobiele nummers van werknemers aan het einde van hun arbeidsovereenkomst

Aan het begin van een arbeidsrelatie besluiten veel werkgevers om het persoonlijke telefoonabonnement van de werknemer te financieren in plaats van een nieuw zakelijk mobiel nummer te geven aan de werknemer.

Wanneer de arbeidsrelatie eindigt, rijst de vraag hoe dit mobiel nummer moet worden teruggegeven aan de werknemer, vooral in sterk concurrerende sectoren. De werkgever probeert dan het mobiel nummer van de vertrekkende werknemer te behouden om het risico te verkleinen dat de werknemer nadien nog steeds wordt gecontacteerd door bijvoorbeeld klanten.

Naarmate onze omgang met sociale media is geëvolueerd, is men nu van mening dat het steeds minder zin heeft om dit nummer terug te geven aan de werkgever, aangezien de klanten van het bedrijf hoe dan ook contact kunnen blijven houden met de werknemer via LinkedIn en andere professionele netwerken. Aan de andere kant wordt opgemerkt dat het belang van het mobiele nummer voor privégebruik is toegenomen, en velen vinden dat dit voorrang moet krijgen op het vermeende risico van concurrentienadeel.

Zelfs als onze rechtbanken al geneigd waren om in deze richting te oordelen, zal er binnenkort door de wetswijziging niet langer onduidelijkheid bestaan over dit onderwerp.

Wetsvoorstel van 1 december 2023

Bij wetsvoorstel van 1 december 2023 zal een nieuw artikel 21/1 worden ingevoegd in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en zal worden bepaald dat indien de werknemer bij het begin of tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst een mobiel nummer dat hij vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst bezat, en heeft overgedragen aan de werkgever, de werknemer het recht zal hebben om de teruggave van het gebruiksrecht van dit nummer te vragen bij het einde van de overeenkomst.

Daartoe moet de werknemer de teruggave van het nummer schriftelijk aanvragen, gedateerd binnen een maand na de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de werkgever de teruggave van het nummer niet kunnen weigeren.

Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2024.

De inwerkingtreding van dit artikel zal zeker betekenen dat clausules in arbeidsovereenkomsten die voorzien in de teruggave van het persoonlijke mobiele nummer vóór het einde van de arbeidsrelatie als onwettig zullen worden beschouwd.

Hoe zit het wanneer de werkgever wel een nieuw mobiel nummer ter beschikking heeft gesteld toen de werknemer aan de slag ging? 

Wanneer de werkgever abonnementen sluit voor verschillende mobiele nummers en deze ter beschikking stelt aan zijn werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst, is de redenering anders in die zin dat het nummer dan wordt beschouwd als een arbeidsinstrument in de zin van art. 17,5° van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Bij het einde van de arbeidsrelatie moet de werknemer het recht op het gebruik van het mobiel nummer teruggeven, zodat dit door de werkgever aangevraagde mobiele nummer nadien aan een andere werknemer kan worden toegekend. In een dergelijke situatie wordt verondersteld dat de ex-werknemer zijn privé-nummer heeft kunnen behouden naast het mobiele nummer dat hij gebruikte in het kader van zijn arbeidsovereenkomst en dat hij zijn persoonlijk nummer dus niet is verloren.

De ontwikkelingen gepubliceerd op 12 januari 2023 bevestigen dat dit artikel niet bedoeld is om deze situatie te veranderen.

Werkgevers kunnen dus in principe de teruggave blijven eisen van mobiele nummers die zij aan werknemers zelf ter beschikking hebben gesteld en kunnen daartoe contractuele bepalingen opnemen.

Aarzel niet om contact op te nemen met iemand van het Employment & Benefits team, wij helpen u hierbij graag verder!  

dotted_texture