Confocus logo

PFAS in bodem en grondwater

20 Juin

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Johan Ceenaeme, afdeling Bodembeheer, OVAM

PFAS stonden de voorbije twee jaar sterk in de aandacht. Hun voorkomen in het milieu en meer in het bijzonder in de bodem vormt een mogelijk risico voor de volksgezondheid. In deze opleiding/webinar "PFAS in bodem en grondwater" beantwoorden we verschillende vragen waar u als milieucoördinator, bodemsaneringsdeskundige of milieu-expert mee wordt geconfronteerd. Als inleiding komen o.m. de volgende vragen aan bod. Wat zijn PFAS? Wat is het probleem? Vormen deze stoffen een risico? Daarna gaan we in op de inventarisatie van PFAS-verdachte activiteiten en de manier waarop die geïnventariseerde locaties worden aangepakt. Om een goed idee te hebben over de ernst van een bodem- of grondwaterverontreiniging is het toetsingskader van belang. Het tijdelijk handelingskader PFAS werd begin juli door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd en wordt dus binnenkort van kracht. De docent overloopt de inhoud van het besluit en licht toe wat de gevolgen zijn voor het grondverzet en de vaststellingen van een PFAS-verontreiniging. Ten slotte bekijken we ook de huidige kennis van de saneringstechnieken.

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

L’habitat partagé en 2024 (en particulier la…

24 Mai

Webinaire
Confocus logo

Trouble de voisinage

27 Mai

Webinaire
Confocus logo

Les conflits d'intérêts entre les administrat…

28 Mai

Webinaire
dotted_texture