ABILWAYS logo

Overheidspersoneel

Région Brussel

14 Mars

Formation
dotted_texture

Au sujet de la formation

Deze conferentie biedt beoefenaars van ambtenarenrecht een overzicht van recente ontwikkelingen in de regelgeving, de jurisprudentie en de praktijk.
Op dit evenement komen elk jaar academische onderzoekers, juristen, juridische deskundigen en praktijkmensen bijeen om u het laatste nieuws te presenteren dat u kan helpen bij de uitvoering van uw taken.
Ontdek hieronder het programma van de 18e jaarlijkse conferentie gewijd aan personeel in overheidsdienst, HR en juridisch management.

Dit actualiteitenseminarie vindt plaats in Brussel en/of op afstand, afhankelijk van uw keuze.

Elk jaar vindt ook een Franse versie van het congres plaats (Actualités du droit et du contentieux de la fonction publique).

Nieuws over recht en geschillen inzake openbare dienstverlening

  • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
  • Krijg een volledige update over de belangrijkste veranderingen, inclusief de volgende gebieden: ambtenarenrecht, tuchtzaken…

De conferentie gewijd aan actuele ontwikkelingen op het gebied van ambtenarenrecht en geschillenbeslechting, wordt voorgezeten door Emmanuel Jacubowitz, erkend bemiddelaar en advocaat-vennoot bij Xirius.

Objectifs

  • Overzicht van recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
  • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op het pensioenstelsel van statutairen en contractuelen
  • Krijg een volledige update over de belangrijkste veranderingen

Compétences acquises

  • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
  • Krijg een volledige update over de belangrijkste veranderingen

Google Maps
Google Maps

Brussel

Belgium

dotted_texture

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Développer une pratique en finance durable

13 Juin

Formation
ABILWAYS logo

Développer une pratique en finance durable

23 Sept.

Webinaire
ABILWAYS logo

Signature électronique

06 Mars

Formation
dotted_texture