Legal Learning logo

Het aanwascontract doorgelicht aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

26 Jan.

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

De aanwastechniek in het kader van successieplanning is er één van relatief recente datum en in vele situaties tussen partners van dezelfde generatie een uitstekend middel tot successieplanning. De aanwasovereenkomst is evenwel nergens in de wet geregeld en vanuit de praktijk ontstaan en dankt haar succes in hoofdzaak aan het Belgisch notariaat.

Belangrijk is ook dat met de invoering van de erfovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek heeft het aanwascontract ook een wettelijke omkadering gekregen, zonder dat het aanwascontract zelf in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

Tijdens deze webinar zal Prof. Jos Ruysseveldt, stapsgewijze aan de hand van 10 vragen, de aanwasovereenkomst doorlichten en dit uiteraard aan de hand van zijn jarenlange ervaring in deze materie.

Ideale voorbereiding voor deze webinar, indien nog niet uw bezit: de nieuwe editie Praktijkgids Successieplanning', ed. 2023-2024, (1.080 p.).

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 26 januari 2024
 • 12u30 – 14u30

DOCENT

 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool - AMS University Antwerp

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 10 vragen komen aan bod:

 1. Wat is het verschil tussen aanwas- en tontinebedingen en wat is het standpunt van Vlabel dienaangaande?
 2. Wat zijn de essentiële bestanddelen opdat een geldig en volwaardig aanwasovereenkomst tot stand komt? Hoe ga ik om met de vervreemding van de in aanwas geplaatste goederen? Kan ik nadien goederen onder het bestaande aanwassysteem plaatsen?
 3. Welke voorwaarden en modaliteiten dienen zeker in de overeenkomst te worden opgenomen? Deze zijn verschillend naar gelang de aard van de goederen (gelden, effecten, aandelen, …).
 4. Hoe werkt een alternatieve aanwas?
 5. Voor welke goederen en in welke situaties is een aanwassysteem fiscaal interessant? Kan dit ook voor verdeelde goederen en voor levensverzekeringsovereenkomsten?
 6. Wat is de aangewezen vorm voor een aanwasovereenkomst: notarieel of onderhands?
 7. Hoe omgaan met het nieuwe wettelijke aanwas van vruchtgebruik in het goederenrecht?
 8. Op welke wijze dien ik rekening te houden met aanwasbedingen (vruchtgebruik, geldsommen en lijfrente) in een hoofdovereenkomst (aankoop-, verkoop- en in een schenkingsakte). Wat zijn de fiscale gevolgen voor de vervreemders (verkopers, schenkers) of voor de verkrijgers (kopers en begiftigden)?
 9. Wat zijn de fiscale gevolgen van een aanwas van vruchtgebruik als een zelfstandige overeenkomst. Hoe bekijkt Vlabel dit?
 10. Hoe kadert het aanwasbeding zich qua ‘fiscaal misbruik’?

14u15 - 14u30 : vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Les bases pour le Compliance Officer

15 Mai

Webinaire
ABILWAYS logo

Les bases pour le Compliance Officer

08 Oct.

Formation
ABILWAYS logo

Les bases pour le Compliance Officer

01 Fév.

Formation
dotted_texture