Portalus logo

Verkeersagressie anno 2023 (1u)

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

In deze cursus bespreekt mr. Isabelle Suy een aantal topics met betrekking tot verkeersagressie. Wat houdt verkeersagressie precies in? Wat is de definitie? En wat zijn de oorzaken hiervan? Daarnaast bekijkt ze de mogelijke triggers en de maatregelen om verkeersagressie te voorkomen of te verminderen. Deze maatregelen worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: de sociale, gedrags- en educatieve aanpak, de engineering van onze weginfrastructuur en de wet en de toepassing ervan. Verder wordt er ook ingegaan op het wettelijk kader voor verkeersagressie in België, waarbij het onderscheid tussen agressieve verkeersovertredingen en overtredingen met een agressief karakter wordt uitgelegd. Tot slot komt ook de strafmaat voor verkeersagressie aan bod.

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het verkeersrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake verkeersrecht.

Docent

mr. Isabelle Suy - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Wat is verkeersagressie?
 • Definitie?
 • Oorzaken en triggers
 • Maatregelen
 • Sociale, gedrags- en educatieve aanpak
 • Engineering: verkeer, infrastructuur en voertuigen
 • De wet en de toepassing ervan
 • Regelgeving in België – wettelijk kader
 • Agressieve verkeersovertredingen
 • Overtredingen met een agressief karakter
 • Bestraffing

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
CREO Business Information & Seminars logo

Exploring PSD3 and PSR: Navigating the Future…

10 Oct.

Formation
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture