Legal Learning logo

Het normaal beheer van privé-vermogen en de herkwalificatie tot beroepsinkomen of roerend inkomen

20 Avr.

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Inkomsten behaald in het kader van een normaal beheer van een privévermogen zijn niet belastbaar op grond van artikel 90 WIB 1992.

Maar wat valt onder ‘normaal beheer’? Het probleem is dat er in de fiscale wetgeving nergens een definitie te vinden is van wat een normaal beheer van het privévermogen is, wat aanleiding kan geven tot totaal andere visies tussen fiscus en belastingplichtige.

Dat had onlangs tot gevolg dat het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag stelde aan het Grondwettelijk Hof over de grondwettelijkheid van het artikel 90, 1° WIB 1992.

Het Grondwettelijk Hof deed op 24 februari 2022 uitspraak en volgens haar is het begrip ‘normaal beheer’ voldoende duidelijk.

Tijdens dit webinar zal mr. Ferenc Ballegeer een tiental mogelijke discussiegevallen bespreken en dit aan de hand van de visie van de fiscale administratie, relevante rechtspraak en de visie in de rechtsleer.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 20 april 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Ferenc Ballegeer, advocaat FB-tax / Vrijwillig wetenschappelijk medewerker opleiding notariaat VUB

PROGRAMMA

12u30 - 14u15 : uiteenzetting

 Volgende 10 vragen komen aan bod:

 1. In welke mate is het belangrijk dat de belastingplichtige enkel eigen middelen gebruikte, dan wel ook leende? Is het zo dat de fiscus kan stellen dat een voorzichtige privé-belegger niet zal lenen om risicovol te beleggen? Wat met hefboomproducten?
 2. De frequentie en herhaling van de handelingen (“zich vaak genoeg voordoen”) is een belangrijk gegeven: maar wat dient hieronder verstaan te worden?
 3. Vanaf wanneer en op basis van welke elementen loopt de belastingplichtige gevaar dat vastgoedtransacties het ‘normaal beheer van een privévermogen’ overschrijden?
 4. Is het verband met de hoofdwerkzaamheid van de belastingplichtige al dan niet voldoende om de toevallige winsten of baten te herkwalificeren in beroepsinkomsten?
 5. Is een herkwalificatie naar roerend inkomen mogelijk, zoals naar dividenden?
 6. Is de omvang van de middelen in verhouding met het totaal privévermogen een mogelijk argument voor de fiscus om tot herkwalificatie over te gaan?
 7. Wanneer zijn meerwaarden uit beleggingen in cryptomunten belastbaar als speculatieve inkomsten en wanneer zijn ze belastingvrije privé inkomsten?
  Bestaan er richtinggevende criteria op basis waarvan transacties met cryptomunten de grenzen van het ‘normaal’ beheer mogelijk niet overschrijden? (en dus onbelast blijven)? Zijn trouwens grote meerwaarden uit cryptogeld wel steeds belastbaar?
 8. Kan de oprichting van een private stichting of maatschap door de fiscus geïnterpreteerd worden als een stap te ver in het kader van een normaal beheer van een privévermogen?
 9. Wanneer loopt men het risico dat een aandelentransactie niet meer beschouwd wordt als een ‘normaal beheer’?
 10. Wat met ‘hobby’s’: zijn er bepaalde richtlijnen die men voor ogen kan houden om te vermijden dat de opbrengsten als divers inkomen of eerder beroepsinkomen worden geherkwalificeerd?

14u15 - 14u30 : vraagstelling

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Plus de formations et d'événements

Editions Larcier logo

Masterclass planification patrimoniale - Jour…

30 Mars

Formation
Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture