Legal Learning logo

Aandeelhoudersovereenkomsten - Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


In 2012 verscheen het boek ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’ (uitgeverij Larcier), waarin meester Joke Pattyn voor het eerst op geïntegreerde wijze en met kritisch oog voor zowel het juridisch kader als de noden van de praktijk, een kritische analyse maakte van de afspraken tussen aandeelhouders die typisch in  aandeelhoudersovereenkomsten worden opgenomen.

Ondertussen, bijna 10 jaar later, is er veel gewijzigd: het nieuwe WVV is een feit en ook de B2B-wet is intussen in werking getreden.

Tijdens deze webinar on demand worden de voornaamste aandeelhoudersafspraken belicht rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader en worden nuttige aandachtspunten en praktische tips meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

DOCENTEN

 • Mr. Joke Pattyn, advocaat Eubelius
 • Mr. Jasper Caby, advocaat Eubelius

DATUM OPNAME

 • 04/06/2021 (laatste update cursus: 06/03/2022)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Algemeen

 • Aandeelhoudersovereenkomsten: wat, wanneer, wie, waarom, hoe?
 • Het vernieuwd wettelijk kader en de impact op aandeelhoudersafspraken
 • BV vs. NV, vroeger en nu

Overdrachtsbeperkingen

 • Soorten overdrachtsbeperkingen
 • What’s new?
 • Gedetailleerde analyse van de klassieke overdrachtsbeperkende afspraken
 • Praktische tips en aandachtspunten voor de redactie van overdrachtsbeperkende afspraken o.m. in het licht van de nieuwe wetgeving
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Stemafspraken

 • Soorten stemafspraken
 • Aandeelhouders vs. bestuurders
 • What’s new?
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Organisatie van de machtuitoefening binnen de vennootschap

 • Impact van het vernieuwd wettelijk kader
 • Analyse van mogelijke afspraken vanuit een praktische invalshoek (W. Venn. vs. WVV)

Conflictmanagement

 • Impact van het vernieuwd wettelijk kader
 • Preventieve en curatieve maatregelen
 • Exit van een sleutelfiguur: good/bad leaver
 • Deadlock mechanismen
 • Wettelijke actiemiddelen vs. aandeelhoudersafspraken

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: 3 uren
 • ITAA (

Plus de formations et d'événements

Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Les dispositions anti…

14 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Les opérations de clô…

11 Oct.

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Le financement des en…

14 Juin

Formation
dotted_texture