Legal Learning logo

Drafting agreements in English: mastering the consequences

11 Mai

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Tijdens deze opleiding zal dhr. Marc Taeymans wijzen op de eigenheden van ‘drafting in English’ en dit op basis van zijn eigen jarenlange ervaring.

Dhr. Marc Taeymans is mede-auteur van de vierde editie van het boek ‘Standard Business Contracts(uitgave Intersentia 2021), waarin 30 Engelstalige modellen onder toepassing van Belgisch recht zijn gepubliceerd.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 11 mei 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENT

 • Dhr. Marc Taeymans, Rechter in ondernemingszaken Ondernemingsrechtbank Antwerpen / Docent Thomas More Hogeschool te Mechelen / Ere-bedrijfsjurist / Erkend bemiddelaar

PROGRAMMA

 • Het toenemend belang van het Engels
  • Engels is de voertaal in de internationale handel
  • globalisatie
  • betrokkenheid van adviseurs van Angelsaksische origine
  • vrijheid van taalkeuze, maar Vlaams Taaldecreet
 • Problemen bij het gebruik van Engelstalige contracten
  • kennis van “plain English” tegenover “legal English”
  • gebruik juridische woordenboeken
  • gelijkenis tussen Engelse begrippen en Franse/Nederlandstalige termen
  • onwetendheid omtrent Engelstalige rechtsconcepten
  • Angelsaksische contracten zijn vaak uitvoeriger en gedetailleerder
  • interpretatie van Engelstalige overeenkomsten
 • Vaak voorkomende Engelstalige begrippen in overeenkomsten
 • "Legal pairs" en "false friends"
  • “Legal pairs”: begrippen die synoniemen zijn of lijken
  • “False friends”: begrippen waarvan letterlijke vertaling “vals” is, de juridische betekenis wijkt (soms) af van de betekenis in gewoon taalgebruik
 • Mogelijke hulpmiddelen voor goede Engelstalige contracten
  • vermijding van Engelstalige begrippen met onduidelijke draagwijdte
  • definiëring van Engelse begrippen
  • vertaling van Belgische begrippen
  • gebruik van een interpretatieclausule
 • Algemene beginselen van “English writing”
  • zinnen en zinsbouw
  • werkwoorden
  • vermijden van archaïsche woorden
 • Modelcontracten, standaardcontracten, toetredingscontracten
  • verschilpunten
  • waarom modellen gebruiken (voordelen en nadelen)
  • belang en gevaar van boilerplate bepalingen

14u45 – 15u : vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • vastgoedmakelaars en syndici, bouwpromotoren, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Plus de formations et d'événements

Editions Larcier logo

Dire et écrire le droit en français correct

04 Avr.

Formation
Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture