30/06/20

Bedrag van de kilometervergoeding is verlaagd

Vanaf morgen, 1 juli 2020, bedraagt het maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3542 EUR per kilometer. Het gaat om een verlaging van het bedrag dat tot en met 30 juni 2020 0,3653 EUR bedraagt.

Deze forfaitaire vergoeding kan toegekend worden aan de werknemer die zijn eigen voertuig (wagen, motorfiets of bromfiets) gebruikt om zich te verplaatsen voor rekening van zijn werkgever en voor het woon-werkverkeer. Een verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling wordt voor fiscale doeleinden niet beschouwd als een professionele verplaatsing of een "verplaatsing voor rekening van de werkgever".

Deze kilometervergoeding wordt fiscaal gekwalificeerd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever indien het om professionele verplaatsingen gaat. Deze kilometervergoeding wordt fiscaal vrijgesteld tot 410 EUR per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2020). Het saldo vormt belastbaar inkomen dat tegen de progressieve tarieven wordt belast, zoals gewone bezoldigingen.

Indien de werkgever een hogere vergoeding zou toekennen, dan wordt het verschil mogelijk beschouwd als een belastbaar voordeel.

Voor sociale zekerheidsdoeleinden wordt deze werkgeverstussenkomst wel beschouwd als een kost die ten laste van de werkgever valt. Zij blijft bijgevolg vrij van sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht of het gaat om een terugbetaling van professionele verplaatsingen of woon-werkverkeer. Doorgaans houdt de RSZ-rekening met het bedrag dat voorzien wordt in de fiscale wetgeving.

Het nieuwe bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

dotted_texture