Claeys & Engels

Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources. We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt. Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.

Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.

OPGERICHT

2001

REGIO
  • Brussel
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
RECHTSGEBIEDEN
  • Vennootschapsrecht
  • Employee benefits & pensioenen
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps
Kan een werkgever bepaalde zieke werknemers verplichten om zich spontaan bij de controlearts aan te bieden?

On 23 May 2022, the Labour Court of Brussels ruled on the obligation of spontaneous presentation to the control doctor for employees whose absence due…

Nieuwe richtsnoeren van de European Data Protection Board

Onder de GDPR heeft elke betrokkene (sollicitanten, (ex-)werknemers, …) het recht om inzage te vragen in alle gegevens die de verwerkingsverantwoordel…

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd, maar de rechter mag een beoordeling van de werkgever niet zomaar naast zich neerleggen.