26/01/24

Aanduiding van de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit

De Ministerraad heeft besloten de benoeming van de heer Axel Desmedt tot voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit voor te stellen. De heer Desmedt was lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) tussen 2009 en 2023.

Het Directiecomité en alle leden van de Belgische Mededingingsautoriteit zijn verheugd over deze belangrijke beslissing voor de goede werking van de instelling en de continuïteit van haar opdrachten.

Het Directiecomité wil zijn oprechte dank betuigen aan de assessoren die de Mededingingscolleges hebben voorgezeten in afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter.

dotted_texture