Portalus logo

Tuchtrecht voor advocaten (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

De Vlaamse balies registreerden 448 tuchtklachten in gerechtelijke jaar 2020-2021 (bron: College van Toezicht). Er worden nog steeds aan iedere balie behoorlijk wat klachten geformuleerd. Die resulteerden ook regelmatig in heuse tuchtprocedures. Soms terecht, soms onterecht.

Vaak vertroebelen emoties bij tuchtprocedures het zicht waardoor er een verhoogde kans op (procedure)fouten ontstaat. Een goede kennis van het tuchtrecht kan dan van pas komen.

mr. Vincent Coigniez verschaft vanuit zijn ervaring als voormalig stafhouder en docent deontologie inzichten in het waarom en de werking van het tuchtrecht voor advocaten. Deze materie is doorgaans minder bekend binnen de advocatuur terwijl het toch een essentieel instrument is om mee de toepassing van de codex deontologie te helpen garanderen.

mr. Coigniez stoffeert zijn uiteenzetting met tal van voorbeelden uit de praktijk en geeft toelichting bij de diverse stappen die aan bod komen voor, tijdens en na een tuchtprocedure.

Docent

mr. Vincent Coigniez | Advocaat - Docent deontologie - Kamervoorzitter tuchtraad voor advocaten te Brussel

Inhoudstafel

 • Waarom?
 • Decreet van 14 december 1810
 • Gerechtelijk wetboek (1967)
 • De tuchtwet van 21 juni 2006
 • Deontologie
 • Bijzondere kenmerken tuchtregels
 • Waardigheid
 • Rechtschapenheid en loyaliteit
 • Kiesheid
 • Handhaving : stafhouder = spil
 • Injunctiebevoegdheid stafhouder
 • Voorbeelden injunctiebevoegdheid
 • Paleisverbod
 • De tuchtraden
 • Kenmerken van tuchtvordering
 • Initiatierecht van de stafhouder
 • Opening van het tuchtonderzoek
 • Verloop van het onderzoek
 • Rechten van de klager tijdens het onderzoek
 • Einde van onderzoek
 • Mogelijke beslissingen van de stafhouder (art. 458 § 2 ger. W.) :
 • Rechtspleging voor de tuchtraad
 • Zitting
 • Uitspraak
 • Kennisgevingen
 • Rechtsmiddelen
 • Zitting tuchtraad van beroep
 • Cassatie
 • College van toezicht
 • Basisliteratuur

Over de docent

mr. Vincent Coigniez studeerde rechten en filosofie aan de KULeuven en specialiseerde zich in ondernemingsrecht aan de ULB. Hij schreef zich in aan de balie te Leuven in 1987 en was in 1994 stichtend vennoot van Legrand Advocaten. mr. Coigniez legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht, waaronder het bankrecht en insolventierecht, het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht. Ook vraagstukken over sociaal recht komen aan bod in zijn praktijk. Hij heeft een uitgesproken interesse in het beroep van advocaat. Hij was voorzitter van de conferentie van de jonge balie en stafhouder van de orde van advocaten te Leuven. Thans is hij docent deontologie aan de stageschool voor advocaten en kamervoorzitter van de tuchtraad voor advocaten te Brussel.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture