BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

L'association Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte est un cabinet spécialisé en droit social. Elle compte également des spécialistes reconnus en droit fiscal, en droit des affaires ainsi qu'en droit de l'enseignement et en droit administratif. 

Composée d'une cinquantaine d'avocats qui exercent leur activité à Bruxelles, Liège et Gand, cette association constitue un des premiers cabinets belges spécialisés dans le conseil et le contentieux en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit commercial et droit des affaires au sens large.

RÉGION
  • Flandre orientale
PRINCIPALES ACTIVITÉS
  • Litiges et arbitrage/médiation
  • Employee benefits & pensions
  • Droit du travail et sécurité sociale
Google Maps
Google Maps
Bepaalde opzeggingstermijnen veranderen.

In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023 is een wet gepubliceerd die een paar wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijnen zoals die zijn bepa…

Regels op komst over opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomste…

Over een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten bevat de Arbeidsovereenkomstenwet in de huidige st…

Te veel of te weinig loon

In december vulde het Hof van Cassatie zijn rijke vracht aan loonarresten aan met twee uitspraken, waarvan het eerste betrekking heeft op te veel, het…