BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte is a law firm specialised in employment law with experts in tax law and business law. 

The firm has about 50 lawyers in Brussels, Liège and Ghent, making it one of Belgium's leading law firms focused on advisory services and litigation in the fields of individual and collective labour relations law, social security law, tax law, corporate law and business law in general.

REGION
  • East Flanders
MAIN PRACTICES
  • Litigation
  • Employee benefits & pensions
  • Employment & Social Security
Google Maps
Google Maps
Lees niet (altijd) wat er staat

In het hieronder nader aangewezen arrest spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag hoe de woorden “in dienst zijn” moeten worden geïnterpr…

Het definitief karakter van de onmogelijkheid tot verdere professionele samenwerking

Een werkgever krijgt kennis van een of meer feiten op grond waarvan hij een werknemer op staande voet zou kunnen ontslaan. Wat moet en wat mag de werk…

Bescherming tegen discriminatie werd uitgebreid

Tijdens de voorbije zomervakantie werd een wet gepubliceerd die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de drie belangrijkste federale wetten ter bestrij…