BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

De associatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse is in België het eerste sociaalrechtelijke nichekantoor. 

Het is uitgegroeid tot een van de grootste kantoren gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van dienstverlening (consultancy en litigation) in het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht), zowel voor de particulier als voor de publieke sector. Het kantoor heeft ook een departement gemeen recht. Willy van Eeckhoutte is advocaat bij het Hof van Cassatie, zodat het kantoor ook een cassatiepraktijk heeft, die alle domeinen van het recht bestrijkt.

REGIO
  • Oost-Vlaanderen
RECHTSGEBIEDEN
  • Geschillen en arbitrage/bemiddeling
  • Employee benefits & pensioenen
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps
Lees niet (altijd) wat er staat

In het hieronder nader aangewezen arrest spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag hoe de woorden “in dienst zijn” moeten worden geïnterpr…

Het definitief karakter van de onmogelijkheid tot verdere professionele samenwerking

Een werkgever krijgt kennis van een of meer feiten op grond waarvan hij een werknemer op staande voet zou kunnen ontslaan. Wat moet en wat mag de werk…

Bescherming tegen discriminatie werd uitgebreid

Tijdens de voorbije zomervakantie werd een wet gepubliceerd die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de drie belangrijkste federale wetten ter bestrij…