Hervorming van de juridische beroepen: het IBJ organiseert ronde tafel
19/03/2018

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) neemt het initiatief voor een ronde tafel met de vertegenwoordigers en experten van alle juridische beroepen in het kader van de reflectie over de hervorming van de juridische beroepen geïnitieerd door minister Koen Geens:

Het is de bedoeling dat tijdens deze ronde tafel alle deelnemers de diverse denkpistes naast elkaar op tafel leggen en nagaan waar de nuances zitten en waar de synergiën. De resultaten van deze uitwisseling worden dan later die dag met de minister zelf besproken.

Saskia Mermans, voorzitter van het IBJ: “Veel van de voorstellen die circuleren zijn waardevol voor elk van de juridische beroepen en dragen bij tot een betere rechtsstaat. We willen inzetten op dialoog op basis van complementariteit en gelijkwaardigheid.

Ludo Deklerck, directeur van het IBJ vult aan: “Het beroep van bedrijfsjurist is weliswaar het jongste juridisch beroep dat geregeld werd, maar steunt wel op een lange traditie. Het is dan ook onze rol om over de schotten heen te kijken naar actuele oplossingen voor actuele uitdagingen.

Zie ook : Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des juristes d'entreprise

LexGO Network