10/01/24

Nieuwe LLM-opportuniteit in België: VUB-BSoG transformeert haar LLM naar avondonderwijs en kondigt nieuw curriculum aan voor …

De Brussels School of Governance (BSoG) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een belangrijke herziening aangekondigd van haar Engelstalige LLM in International and European Law. De verandering zal in het academiejaar 2024-25 ingaan. Vanaf dan zullen de lessen in deze LLM 's avonds worden gegeven. Hierdoor kunnen pas afgestudeerden en professionals deze LLM volgen zonder impact op hun activiteiten overdag.

Nieuw curriculum

Het vernieuwde curriculum van deze 52 jaar oude LLM zal zich richten op de kernthema’s van Europees en internationaal recht, met een extra nadruk op hedendaagse wereldwijde uitdagingen. Het curriculum biedt flexibiliteit, met zowel een eenjarig als tweejarig traject. 

Een opvallend kenmerk van het nieuwe curriculum is de combinatie van traditioneel juridisch onderwijs met een focus op de huidige mondiale uitdagingen. De vakken in dit programma worden ondersteund door de onderzoeksportfolio van de BSoG en weerspiegelen de kerngebieden ervan: externe betrekkingen van de EU, duurzaamheid, migratie, mensenrechten, economie en het veranderende landschap van digitaal recht.

Het nieuwe curriculum van de LLM in International and European Law van de VUB Brussels School of Governance, van toepassing vanaf het academiejaar 2024-25:

 • CORE AREAS OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW – 12 ECTS 
  •  EU History and Law 
  • Policy-making and interest representation 
 • EMERGING GLOBAL CHALLENGES – 30 ECTS 
  • EU External Relations Law 
  • EU Migration and Human Rights Law 
  • EU and Global Sustainability Law 
  • The Law of the Transforming EU Economy 
  • EU Data Law: Data Protection, AI and Beyond 
 • RESEARCH (THESIS) – 18 ECTS

Diplomavereisten

Om in aanmerking te komen voor deze LLM, moeten kandidaten voor aanvang van het programma een Master in de Rechten hebben behaald, of een Master in een verwant gebied (bij voorkeur met een juridische component), onder voorbehoud van beoordeling door het selectiecomité. Zij die, in overeenstemming met de regelgeving van het land waar het diploma is behaald, een einddiploma rechten hebben behaald dat toegang geeft tot de advocatuur of tot de examens voor toelating tot de balie, kunnen zich ook aanmelden voor deze LLM.

Sven Van Kerckhoven, Vicedecaan Onderwijs van de BSoG en programmadirecteur van de LLM, lichtte deze ontwikkelingen toe: "Ons LLM-programma, dat al 52 jaar bestaat, heeft een sterke internationale juridische reputatie opgebouwd. Omdat we beseffen dat het juridische landschap voortdurend in beweging is, is het noodzakelijk dat onze onderwijsprogramma's hieraan worden aangepast om te voldoen aan de eisen van zowel werkgevers als potentiële studenten. Deze hervorming is gericht op het bieden van een interactieve en kritisch denken stimulerende leerervaring die de carrièremogelijkheden van studenten vergroot. Met de verschuiving naar avondonderwijs komen we tegemoet aan een groeiende marktvraag die we de afgelopen jaren hebben waargenomen. Het is ook een verandering die aansluit bij de toenemende nadruk op levenslang leren en is bedoeld om juridische professionals die graag een LLM willen volgen, te faciliteren."

Meer informatie

Meer over dit programma: LLM in International and European Law

dotted_texture