Portalus logo

Erfdienstbaarheden in het nieuw goederenrecht (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus bespreekt mr. Bart Van Baeveghem het nieuw goederenrecht (wet van 4/2/2020). De focus ligt op actuele dossiers inzake erfdienstbaarheden waarbij erfdienstbaarheden als onderdeel van de titel ‘burenrelaties’ eveneens benadrukt worden. Verschillende regels rond de gemene afsluiting, recht op afpaling komen aan bod. Enkele specifieke problemen en actualiteiten rond erfdienstbaarheden worden besproken. Er wordt stilgestaan bij de overgangskwesties in het kader van het oud naar nieuwe recht. Ook het ladderrecht, de evenwichtsleer en burenhinderleer krijgen de nodige aandacht. Tot slot bespreekt mr. Bart Van Baeveghem ook de erfdienstbaarheden in samenhang met vergunningen.

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het goederenrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen
 • Integratie en instrumentalisering
 • Erfdienstbaarheden als onderdeel van burenrelaties
 • Gemene Afsluiting
 • Recht op afpaling
 • Topics erfdienstbaarheden
 • Ladderrecht
 • Evenwichtsleer en erfdienstbaarheden
 • Overgangskwesties?
 • Wettelijke erfdienstbaarheden
 • Erfdienstbaarheden en vergunningen

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture