Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des jur…

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd op 1 maart 2000 bij wet opgericht.

Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist.  

De toegang tot het beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

De bedrijfsjurist is onderworpen aan een deontologie. Het Instituut bewaakt de naleving van deze deontologische code en heeft tuchtbevoegdheid.

Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door opleiding en uitwisseling van kennis.

Het Instituut vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder.   

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Handelsrecht en contracten
  • Vennootschapsrecht
  • Publiek & administratief recht
  • Andere
Google Maps
Google Maps
Het beroepsgeheim van de bedrijfsjurist versterkt

Het Instituut voor bedrijfsjuristen had een beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring ingesteld tegen de wet van 3 april 2013 ter hervorming van het W…

Het IBJ verkiest een nieuwe Raad en Voorzitter

​Els Steen werd verkozen als nieuwe Voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuriste (IBJ) door de recent vernieuwde Raad waarin twintig raadsleden v…

Dag van de Bedrijfsjurist - Artificiële Intelligentie door de ogen van de bedrijfsjurist 18.11.2021

Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit op zijn 32e Dag van de bedrijfsjurist met als thema ‘Artificiële intelligentie door de ogen van de be…