Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des jur…

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd op 1 maart 2000 bij wet opgericht.

Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist.  

De toegang tot het beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

De bedrijfsjurist is onderworpen aan een deontologie. Het Instituut bewaakt de naleving van deze deontologische code en heeft tuchtbevoegdheid.

Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door opleiding en uitwisseling van kennis.

Het Instituut vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder.   

REGION
  • Brussels
Google Maps
Google Maps
34e Dag van de bedrijfsjuristen - 14/11/23

Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit voor de 34e Dag van de bedrijfsjuristen, met als thema "The Legal Symphony - De rollen van bedrijfsju…