TETRALaw benoemt Jerôme Terfve tot partner
19/02/2016

TETRALaw heeft  Jérôme Terfve benoemd tot vennoot. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma Rechten in 2007 aan de l’Université Libre de Bruxelles en behaalde het jaar nadien een Masterdiploma in internationaal handelsrecht, eveneens aan de ULB. Hij is lid van de Franstalige balie van Brussel sinds 2009.

De benoeming tot vennoot was zowel voor TETRALaw als voor Jérôme vanzelfsprekend.

Jerôme Terfve werd benoemd tot advocaat-vennoot bij advocatenkantoor TETRALawEerst en vooral voor TETRALaw omdat Jérôme zowel over een diepgaande technische kennis op het vlak van fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrecht beschikt alsook over een economische en financiële visie op zijn dossiers waardoor hij onze cliënten concreet kan bijstaan met innoverende oplossingen conform de rechtsregels. Bovendien geniet Jérôme, dankzij zijn intellectuele en menselijke kwaliteiten, reeds van een zekere reputatie van kwaliteit en beschikbaarheid bij zijn collega’s en onze cliënten. Deze mooie waarden maken van hem de ideale partner waarop men kan rekenen.

Eveneens vanzelfsprekend voor Jérôme die zich volledig terugvindt in de visie van TETRALaw en in haar menselijke dimensie. Jérôme apprecieert vooral het professionalisme en het dynamisme van de onderneming in de mate dat TETRALaw de materies die zij behandelt op professionele wijze promoot alsook dat zij de interne ontwikkeling van haar leden beoogt.

TETRALaw heeft dus het plezier onder haar vennoten een nieuw persoon te verwelkomen die haar ontwikkeling en de bevordering van haar waarden : expertise, creativiteit en beschikbaarheid, hoog in het vaandel draagt. Jérôme is bovendien de drijvende kracht achter een aantal grote projecten die als doel hebben langdurige relaties van respect en vertrouwen met zijn partners te bewerkstelligen.

Sabrina Scarnà wordt Managing Partner van advocatenkantoor TETRALawTETRALaw kondigt eveneens de aanstelling van Sabrina Scarnà aan als « Managing Partner ». Sabrina belichaamt door haar ondernemingsgeest, haar erkende expertise en haar kwaliteiten als teamleider de gemeenschappelijke visie waarachter de vennoten zich hebben geschaard om de verdere ontwikkeling van het kantoor te realiseren en jonge talenten aan te trekken die in de toekomst de kracht zullen worden van TETRALaw.

Zie ook : TETRA Law

LexGO Network