Tetra Law

Sinds de oprichting in 2012 kende Tetra Law, advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht, een snelle en substantiële groei, die steeds werd geënt op drie essentiële fundamenten:

Onderneming: onze cliënten verwachten juridische diensten die voor hun onderneming een daadwerkelijke meerwaarde kan bieden. Voor ondernemingen is Tetra Law de ideale partner, dankzij de ondersteuning en begeleiding vanuit praktische invalshoek, en door het aanreiken van oplossingen die bijdragen aan de verankering en verdere ontwikkeling op de markt.  

Synergie: de mensen in onze organisatie werken nauw samen over de verschillende departementen heen. De oplossingen die wij onze cliënten aanbieden zijn daardoor steeds gesteund op de verschillende specialisaties waarover Tetra Law beschikt.

Passie: Tetra Law verlangt van haar mensen een diepgaande interesse en een nooit aflatende perfectionering in hun rechtstak, evenals de wil om uit te blinken in hun beroep en zich voluit ten dienste te stellen van onze cliënten.  

OPGERICHT

2012

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Handelsrecht en contracten
  • Vennootschapsrecht
  • Fiscaal recht
  • Geschillen en arbitrage/bemiddeling
  • Bank- en financieel recht
  • Toezicht & regelgeving (financieel)
  • Strafrecht
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps
Une nouvelle étape dans la vie de Tetra Law

Une nouvelle étape dans la vie de Tetra Law: Pauline Maufort, Cécile Matton, Julie Malingreau et Eline Vancanneyt sont nommées Counsels.

Nouvelle procédure de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale en vigueur depuis le 28 nove…

Dans notre récente Tetralert sur la fin de l’instrumentalisation du trajet de réintégration, nous vous expliquions, d’une part, les modifications appo…

Vigilance de mise en cas de succession alternée de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de re…

Règlementation distincte pour les contrats de travail conclus à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et les contrats de remplacement…