23/11/23

Versterking bij Miles Legal

Christine De Ridder sluit zich aan bij Miles Legal om haar expertise in het insolventierecht en ondernemingen in moeilijkheden te versterken.

Als erkend bemiddelaar in burgerlijke, handels- en sociale zaken, zal zij tevens bijdragen tot het aanbrengen van alternatieve conflictoplossingen. Miles is verheugd om een advocaat te verwelkomen die zich niet alleen onderscheidt door haar professionele kwaliteiten, maar eveneens door haar menselijke waarden die nauw aansluiten bij deze van het kantoor.

dotted_texture