10/04/24

Nieuwe mi­ni­mum­ver­goe­din­gen advocaten-stagiairs vanaf 1 september 2024

De algemene vergadering heeft op 20 december 2023, conform artikel 34 van de Codex Deontologie voor Advocaten, de minimumvergoedingen van de advocaten-stagiairs aangepast.

De wijziging werd op 13 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaat in vanaf 1 september 2024.

De jaarlijkse minimumvergoeding voor de eerstejaarsstagiairs wordt opgetrokken van 26.580 euro naar 27.000 euro, maandelijks vooruitbetaalbaar.

De jaarlijkse minimumvergoeding vanaf het tweede stagejaar wordt opgetrokken van 33.180 euro naar 33.600 euro, maandelijks vooruitbetaalbaar.

De term 'vooruitbetaalbaar' slaat op de verplichting om de vergoeding (die op jaarlijkse basis begroot werd) in maandelijkse schijven te betalen en niet op een verplichting om ook bij het begin van de maand te betalen.

dotted_texture