02/05/24

Nieuwe vennoot bij A.Lex

Het is met een enorme trots dat A.Lex kan aankondigen dat Lise Breine partner is geworden bij het kantoor.

Na een lange zoektocht naar een juridisch expert in arbeidsreglementering konden we in 2021 Lise overtuigen om ons kantoor te vervoegen.

Sinds dag 1 heeft Lise mee aan de kar getrokken om A.lex verder uit te bouwen en te verstevigen zowel op juridisch als op organisatorisch vlak. Al snel bleek dat de neuzen in dezelfde richting stonden en werd er intens samengewerkt in het naar buiten brengen van onze gezamenlijke visie.

Lise heeft zich de voorbije jaren niet alleen laten kennen als iemand die bijzonder onderlegd is in het juridisch HR-gebeuren maar heeft ook als persoon het A.lex team veel kwaliteiten bijgebracht. Partner worden was dan ook de volgende logische stap.

We zijn enorm dankbaar en voelen ons geprivilegieerd om iemand als Lise tot partner te mogen benoemen en kijken samen uit naar de verderzetting van ons A.lex-verhaal.

dotted_texture