29/10/20

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie

Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen. Voortaan zal een beursgenoteerde vennootschap de gegevens van elke individuele aandeelhouder kunnen opvragen, ook van diegenen die hun aandelen op een effectenrekening aanhouden.

Beursgenoteerde vennootschappen kunnen een eenvoudig verzoek tot aandeelhoudersidentificatie doen, bijvoorbeeld via Euroclear Belgium of een andere dienstverlener. Alle tussenpersonen in de keten moeten vervolgens de gegevens van de individuele aandeelhouders bekendmaken via een gestandaardiseerd formulier. Het verzoek moet niet worden gemotiveerd. Er geldt geen beperking op het aantal verzoeken dat een vennootschap kan opstarten. Wel kan de tussenpersoon die de informatie moet verstrekken een (kostendekkende) vergoeding aanrekenen.

Op deze manier krijgt uw beursgenoteerde vennootschap zicht op haar volledige aandeelhoudersbasis. Zij kan haar communicatie of roadshows daaraan aanpassen om zo nog gerichter te communiceren. De vennootschap kan ook de impact analyseren die bepaalde transacties of aankondigingen hebben op de bewegingen binnen haar aandeelhouderschap. De aandeelhoudersidentificatie laat ook toe om stakebuilding te monitoren. Het zal uw vennootschap ook helpen om in dialoog te gaan met haar (activistische) aandeelhouders, bijvoorbeeld om steun te bekomen voor de stemming van bepaalde voorstellen op de algemene vergadering of om het verweer tegen een vijandig overnamebod te organiseren.

Hoewel dit recht op aandeelhoudersidentificatie al sinds 3 september 2020 bestaat, laat de praktische implementatie op zich wachten. Zo zal het aandeelhoudersidentificatieplatform van Euroclear Belgium pas eind november operationeel zijn.

De aandeelhoudersidentificatie zal hoe dan ook een onmisbaar instrument vormen voor investor relations-departementen.

dotted_texture