Confocus logo

Onroerend goed in de vennootschapsbelasting

30 Dec

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Lesgever: Dhr. Marc Gielis, IAB-belastingsconsulent

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor de nodige onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies. Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming. Tijdens deze opleiding wordt getracht het thema rond onroerend goed binnen de vennootschap te bespreken. Ook het thema m.b.t. de erfbelasting (successierechten) komt ter sprake. Uw klant vraagt immers ook een totaaladvies dat met deze verschillende pijlers rekening houdt! Vandaar dat we een overzicht bezorgen van de gevolgen van vastgoed in de VenB. 

  • belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek)
  • de tarieven vennootschapsbelasting
  • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast
  • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
  • is de keuze van vennootschapsvorm van belang
  • elementen van successieplanning.  Hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen.
  • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren
  • enz …

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Overdracht van accountants- en boekhoudkantor…

04 Okt

Webinar
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Opleiding
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Webinar
dotted_texture