21/10/20

Overbruggingsrecht in geval van quarantaine of sluiting van klassen, scholen en kinderopvang

Vanaf september kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Zelfstandigen die in quarantaine zijn en hun activiteit volledig moeten onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.

Dit recht geldt alleen voor zelfstandigen die de quarantaine kunnen aantonen aan de hand van een op eigen naam opgesteld quarantaineattest of een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont.

Situaties die het voordeel van het overbruggingsrecht uitsluiten:

 • De zelfstandige kan zijn werk van thuis uit organiseren.
 •  
 • De zelfstandige is in quarantaine geplaatst omdat hij om niet-essentiële redenen bewust naar een land of regio is gereisd die op het moment van vertrek in de rode zone ligt.
 •  
 • De zelfstandige is arbeidsongeschikt verklaard en heeft recht op een ziekte-uitkering.

Zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen omdat ze voor hun kind(eren) moeten zorgen als gevolg van de quarantaine van een klas of de sluiting van een school/kinderopvang.

Deze kinderen moeten 12 jaar of jonger zijn. Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet er een specifieke en omstandige motivering gegeven worden waarom de ouder moet instaan voor de zorg voor het kind.

Deze situatie van overmacht moet worden aangetoond aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Wie zijn de betrokken zelfstandigen?

Dit overbruggingsrecht is mogelijk voor de volgende categorieën van zelfstandigen, voor zover zij in België sociale bijdragen verschuldigd zijn:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende partners

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht?

Om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gedurende vier kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner hebben gewerkt, zijnde deze vier kwartalen :
 • het kwartaal van de onderbreking
 • de voorgaande drie kwartalen
 • tijdens deze kwartalen ten minste de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner verschuldigd zijn geweest ;
 • zijn hoofdverblijfplaats in België hebben;
 • nog niet hebben genoten van het overbruggingsrecht (zonder rekening te houden met het crisisoverbruggingsrecht): u kunt slechts gedurende maximaal 12 maanden van dit recht gebruik maken tijdens uw professionele loopbaan;
 • minstens 4 kwartalen daadwerkelijk hebben betaald gedurende de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

Wat is het bedrag van de financiële uitkering ?

Voor een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen in dezelfde maand, is het bedrag van de uitkering voor die maand :

 • voor zelfstandigen met gezinslast bij het ziekenfonds : € 403,53
 • voor zelfstandigen zonder gezinslast bij het ziekenfonds : € 322,92
dotted_texture