Legal Learning logo

Arbeidsdeal: de nieuwe maatregelen onder de loep

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 10 november 2022 (wet van 3 oktober 2022) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enerzijds is het de bedoeling meer werkgelegenheid te creëren en anderzijds te voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers.

Tijdens deze webinar geven mr. Julie De Maere, die een bijzondere interesse heeft voor vragen over flexibel werken en de arbeidsduurwetgeving en (mede)auteur is van verschillende publicaties en artikelen over dit onderwerp, en mr. Ester Vets, een praktijkgerichte analyse van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

DOCENTEN

 • Mr. Julie De Maere, advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Ester Vets, advocaat Claeys & Engels

DATUM OPNAME

 • 15/11/2022

PROGRAMMA

 • Diverse maatrelen op het vlak van arbeidsduur:
  • kennisgeving van variabele deeltijdse uurroosters
  • de vierdagenwerkweek
  • het wisselend weekregime
  • de nachtarbeid voor de e-commerce
 • Het recht op deconnectie
 • Platform-medewerkers
  • criteria arbeidsrelatiewet
  • ongevallenverzekering
 • De mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen in het kader van een transitietraject en de bevordering van de inzetbaarheid van werknemers via een ontslagpakket.
 • Verhoging van de arbeidsparticipatie door opleiding:
  • opleidingsplannen
  • individueel opleidingsrecht.

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • ITAA (categorie A): 2 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture