19/08/19

Tips voor online handelaars: aansprakelijkheid bij verloren pakjes?

Verloren pakjes zijn niet alleen erg vervelend voor je klant, als ondernemer stelt zich ook de financiële en commerciële vraag wie in dat geval aansprakelijk is voor het verlies van het pakje en het aangekochte verzonden product. In e-commerce worden de online gekochte producten vaak opgestuurd aan de consument. Soms worden deze geleverd door de eigen transportdienst van de (online) handelaar. Vaak worden deze pakjes echter verzonden of vervoerd door een derde partij transporteur of een pakjesdienst. 

In deze blogpost lichten we toe in welke gevallen de consument zal moeten instaan voor het verlies van het pakje en in welke gevallen de ondernemer.


Algemene regels bij het versturen van pakjes

Voor overeenkomsten waarbij een onderneming goederen opstuurt naar de consument is er een bijzondere regel die de consument beschermt en ervoor zorgt dat het risico van verlies of beschadiging van de verzonden producten pas overgaat op de consument op het moment dat hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. 

Tot op het moment waarop de consument het pakje en de goederen effectief ontvangt, blijft het risico van verloren of beschadigde pakjes meestal rusten bij de onderneming die de pakjes of goederen opstuurt naar de consument. 


Vanaf wanneer verschuift het risico naar de consument? 

Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de consument wanneer hij het goed effectief ontvangen heeft of de controle over de goederen verwerft. Men gaat daarbij uit van het standaard idee dat een consument het pakje aan de deur in ontvangst zou nemen. Gelet hierop vraagt men best om te tekenen voor ontvangst zodat men een bewijs heeft dat het goed geleverd is. Er zijn eveneens gevallen waarbij het risico toch overgaat op de consument voordat hij het zelf in ontvangst heeft genomen.


Wat met pakjes aangenomen door een aangewezen derde?

Het risico van verloren pakjes ligt eveneens bij de consument indien een door hem aangewezen derde partij (bv. een buurman) de goederen voor hem in ontvangst heeft genomen. Die derde kan niet de vervoerder, de post of de koerierdienst zijn. 

Het is hierbij wel van belang dat de derde partij (bv. een buurman) effectief door de consument is aangewezen (en dus niet zomaar door de webshop of koerier gekozen). Gelet hierop vragen bepaalde webshops om te specifiëren aan wie men het goed kan afleveren indien de consument zelf niet thuis is. De consument heeft dan zijn toestemming gegeven om de goederen op deze wijze te laten leveren bij de buurman.

Vanaf het moment dat je als online ondernemer de goederen aan de buurman hebt bezorgd, ligt het risico van verlies of beschadiging dan in principe bij de consument (en de door hem aangewezen buurman). 


Vervoerswijze gekozen door de consument zelf 

In het geval de consument zelf een vervoerswijze kiest die niet standaard door de webshop wordt aangeboden gaat het risico ook over op de consument op het moment dat het goed wordt afgegeven aan de door de consument gekozen vervoerder. (Vb. het geval waarbij de consument een bijzonder verzoek heeft voor de levering).

Van belang hierbij is dat het gaat om een vervoerswijze die niet door de webshop zelf wordt aangeboden. De basis redenering is dat de online ondernemer zelf instaat voor de vervoerswijzen die hij aanbiedt op zijn webshop, als de consument echter bewust voor een andere vervoerswijze kiest is dat risico voor hem. Uiteraard heeft de consument in dat geval wel rechten t.a.v. de door hem gekozen vervoerder, maar dit is dan niet meer het probleem van de webshop bij wie hij gekocht heeft.


Wat als de fout bij de koerierdienst ligt? 

Meestal is er juridisch gezien alleen maar een contractuele relatie tussen de webshop en de verkoper. Als een koerier een fout maakt of het pakje verliest, moet de webshop dat in principe met de koerier regelen. Zoals hierboven toegelicht is en blijft de verkoper meestal verantwoordelijk t.a.v. de consument tot de consument de bestelling in handen heeft.  Post of koerierdiensten hebben meestal wel een verzekering voor het verlies van pakjes. Je controleert als webshop dan ook best hun voorwaarden en bepalingen omtrent verloren pakjes. Indien je waardevolle goederen verzendt, controleer je best de plafonds die standaard bij verzending worden gedekt. Indien deze niet voldoende zijn, kan je overwegen om te opteren een bijkomende verzekering voor de verzending van die pakketjes af te sluiten.


Conclusie

In het geval pakjes worden opgestuurd naar de consument blijft het risico van verlies of beschadiging voor de levering meestal rusten bij de webshop of online ondernemer tot op het moment waarop de consument het pakje en de goederen effectief ontvangt. Je voorziet het best een duidelijk beleid omtrent het aanvaarden van pakjes door derden. Indien je waardevolle goederen verzendt, dien je hier extra aandacht aan te besteden en controleer je best of je een bijkomende verzekering moet afsluiten.

Auteur: Laura Walgraeve
laura@siriuslegal.be

dotted_texture