07/08/19

Aankoop van steps, éénwielers en hoverboards weldra mogelijk met ecocheques !

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht zal vanaf 1 september 2019 uitgebreid worden.

De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden uitgebreid.

Hoe is de lijst gestructureerd?

De lijst groepeert drie categorieën:

  • Ecologische producten en diensten;
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd;
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Elk van die categorieën bestaat uit een aantal rubrieken waarbij het geheel in een tabel op één pagina staat (gemakkelijk mee te nemen en te raadplegen).

Vanaf 1 september 2019, zal de categorie Duurzame mobiliteit en vrije tijd aangevuld zijn met:

  • alle fietsen, speedpedelecs, steps, éénwielers, hoverboards, zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische scooters en toebehoren;
  • alle elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van hun batterijen) en alle niet gemotoriseerde tuingereedschappen.

De lijst is hier beschikbaar.

Ecocheques: een sociaal en fiscaal voordeel?  

Als een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, kunnen ecocheques zeer interessant zijn voor werknemer en werkgever aangezien er op dit voordeel noch sociale noch fiscale lasten zijn.

We verwijzen u naar ons volledige artikel van 12 januari 2016 dat deze voorwaarden zowel voor papieren als elektronische ecocheques herneemt.

Dit voordeel is in de meeste sectoren voorzien. We raden u aan de sectorale documentatie te raadplegen voor de toekenningsmodaliteiten en de eventuele specificiteiten die door uw sector zijn voorzien (hoofdstuk 54).

Bron: Cao nr. 98/6 van 16 juli 2019 tot wijziging van cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, Nationale Arbeidsraad, www.nar.be.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture