08/07/19

Bedrag van de kilometervergoeding is verhoogd

Vanaf 1 juli 2019 bedraagt het maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3653 EUR per kilometer. Het gaat om een verhoging van het bedrag dat tot 30 juni 2019 0,3573 EUR bedroeg.

Deze forfaitaire vergoeding kan toegekend worden aan de werknemer die zijn eigen voertuig (wagen, motorfiets of bromfiets) gebruikt om zich te verplaatsen voor rekening van zijn werkgever. Een verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling wordt voor fiscale doeleinden niet beschouwd als een professionele verplaatsing of een "verplaatsing voor rekening van de werkgever".

Deze kilometervergoeding wordt fiscaal gekwalificeerd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

Indien de werkgever een hogere vergoeding zou toekennen, dan wordt het verschil mogelijk beschouwd als een belastbaar voordeel.

Voor sociale zekerheidsdoeleinden wordt deze werkgeverstussenkomst wel beschouwd als een kost eigen aan de werkgever. Zij blijft bijgevolg vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Doorgaans houdt de RSZ-rekening met het bedrag dat voorzien wordt in de fiscale wetgeving.

Het nieuwe bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.


Actiepunt

Voor uw terugbetalingen van professionele vervoersonkosten kunt u, vanaf 1 juli 2019, rekening houden met een nieuw bedrag voor de forfaitaire kilometervergoeding: 0,3653 EUR per kilometer.

dotted_texture