21/01/19

Loonnorm 2019-2020: maximaal beschikbare marge gekend

De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van twee jaar weergeeft, vastgesteld in functie van de verhoging van de loonkost in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door de verhoging van de loonkost te beperken, streeft men ernaar de concurrentiepositie van België ten opzichte van haar buurlanden te waarborgen. De loonnorm is belangrijk voor de sectoren en de bedrijven, vermits ze het kader bepaalt waarbinnen loonsverhogingen kunnen worden toegekend.  

Voor de periode 2019-2020, zal de loonnorm kunnen worden vastgesteld. Het technisch rapport van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waarin de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkost wordt vastgesteld, werd vorige woensdag immers ingediend en voorziet dat de beschikbare marge voor 2019-2020 0,8% bedraagt (zie https://ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-01-17-03-39-52_doc190101nl.pdf). De automatische loonindexering maakt vanzelfsprekend geen deel uit van de loonnorm.

Dit rapport werd in het kader van de interprofessionele loononderhandelingen overgemaakt aan de Groep van Tien met het oog op het afsluiten van het volgende interprofessioneel akkoord. Dit interprofessioneel akkoord moet met name de definitieve maximale marge voor de ontwikkeling van de loonkost in 2019-2020 vastleggen, zonder dat daarbij het percentage dat werd vastgelegd door de CRB, zijnde 0,8%, kan worden overschreden.

Indien geen interprofessioneel akkoord kan worden gesloten, zal de regering zelf kunnen tussenkomen en de maximale marge voor de ontwikkeling van de loonkost vaststellen.

We volgen de interprofessionele loononderhandelingen op de voet en houden u op de hoogte.

dotted_texture