05/07/18

Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,3573 EUR/km op 1 juli 2018

Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 bedraagt de kilometervergoeding 0,3573 EUR per kilometer.

Bron: Omzendbrief nr. 666. Aanpassing van het bedrag van de kiolometervergoeding 2018. BS 27 juni 2018.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture