18/07/18

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen

Jaren terug heeft u de delen van uw burgerlijke maatschap geschonken aan uw kinderen. U bent zaakvoerder van de burgerlijke maatschap, zodat u de burgerlijke maatschap kan controleren. Het beheer van de burgerlijke maatschap vindt u tot dusver goed meevallen, maar u heeft gehoord dat burgerlijke maatschappen voortaan aan b komende verplichtingen zullen moeten voldoen?

Ingevolge de hervorming van het ondernemingsrecht worden maatschappen voortaan als “ondernemingen” beschouwd. Hierdoor worden bepaalde verplichtingen die reeds golden voor ondernemingen nu ook van toepassing op maatschappen.

In eerste instantie zal u de maatschap moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De verplichting tot inschrijving geldt vanaf 1 november 2018 voor alle maatschappen die vanaf deze datum hun activiteiten aanvangen. Bestaande maatschappen, zoals de uwe, krijgen zes maanden extra de tijd, tot 1 mei 2019.

Daarnaast zal u voor de maatschap ook een boekhouding moeten bijhouden. Maatschappen die een omzet hebben van 500.000 EUR of minder, kunnen volstaan met een vereenvoudigde boekhouding. Voor maatschappen waarvan de jaaromzet hoger ligt dan 500.000 EUR, moet een dubbele boekhouding worden gevoerd. Maatschappen die vanaf 1 november 2018 hun activiteiten aanvangen dienen dadelijk een boekhouding bij te houden. Maatschappen zoals de uwe, die voor deze datum reeds actief waren, dienen vanaf boekjaar 2020 een boekhouding te voeren. De jaarrekening van de maatschappen zou vooralsnog niet moeten worden gepubliceerd.

Verder is het voor maatschappen afwachten wat de concrete impact zal zijn van het UBO-register en de hervorming van het vennootschapsrecht.

We houden u op de hoogte!

TIP 8

Kernpunten

-  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen.

-  Maatschappen zullen verplicht een boekhouding moeten voeren.

-  Inwerkingtreding voorzien op 1 november 2018, uitstel voor bestaande maatschappen.

dotted_texture