20/04/18

Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019

  • Het energieprestatiecertificaat (“EPC”) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw en is o.a. verplicht bij de verkoop of verhuur van residentieel vastgoed (woonhuis, appartement, studentenkamer, etc.)
  • Zonder aan het toepassingsgebied te raken, wordt het EPC begin 2019 grondig uitgebreid met als doelstelling sensibiliseren en informeren, maar ook de doorgedreven renovatie van woningen stimuleren. Het één en ander kadert in het Renovatiepact van de Vlaamse Regering om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.
  • Op het nieuwe EPC wordt een label toegevoegd, dat gaat van A+ (de productie van energie in de woning is hoger dan het verbruik) tot F (een zeer energieverslindende woning). Dit moet potentiële kopers of huurders gemakkelijker toelaten de energieprestatie van het onroerend goed in te schatten en te vergelijken.
  • Verder bevat het nieuwe EPC ook technische informatie en uitgebreidere aanbevelingen, die overzichtelijk worden weergegeven met een bijhorende kostenindicatie. Dit moet potentiële kopers of huurders een sneller en beter inzicht geven in maatregelen vereist om het onroerend goed energetisch op orde te zetten, evenals over de kostprijs van die maatregelen.
  • Het vernieuwde EPC geldt enkel voor vanaf januari 2019 op te maken EPC’s.
  • Het oude EPC blijft zeker tien jaar geldig. Zolang men over een geldig EPC beschikt van voor 1 januari 2019, hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als men een woning te koop of te huur aanbiedt.
dotted_texture