Legal Learning logo

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

https://vimeo.com/604798599/081f3c6072

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Overheidscontracten en privaatrechtelijke overeenkomsten vormden binnen de juridische wereld fundamenteel verschillende rechtsdomeinen.

Overheidscontracten werden gepercipieerd als toetredingsovereenkomsten met een eigen rechtskader en bijhorende eigen rechten, maar tijdens de voorbije jaren hebben publiekrechtelijke overheden steeds vaker gebruik gemaakt van privaatrechtelijke instrumenten om met het oog op het behartigen van het algemeen belang overeenkomsten af te sluiten.

Gelijklopend met de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten is de scheidingslijn in de uitvoeringsfase tussen, enerzijds, overheidscontracten en, anderzijds, privaatrechtelijke overeenkomsten fluïde geworden. Maar ook de komende hervorming van het verbintenissenrecht en de impact van de nieuwe B2B-wetgeving spelen uiteraard ook een grote rol in deze nieuwe evoluties.

DOCENT

 • Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten

DATUM OPNAME

 • 24/08/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

 • Overheidsopdrachten v. privaatrechtelijke overeenkomsten in het Belgisch recht
 • “Privatisering” van de bestuursbevoegdheden
 • Administratieve contracten v. overeenkomsten met de overheid: een achterhaalde visie?
 • Beginselen van behoorlijk bestuur als beoordelingselement in de gunnings- én de uitvoeringsfase
 • Beginselen van openbare dienst: DAB en DAEB
 • Wetgeving overheidsopdrachten anno 2021
 • B2B-wet van 4 april 2019: onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken
 • Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek (Kamer DOC 55-1806/001-)
 • European Green Deal – Circulaire economie: uitdagingen – juridische knelpunten – gevolgen
 • GRO: op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
 • Besluit

DOELGROEP 

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • bouwpromotoren, landmeter-experten en syndici
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: 1,5 uren
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture