05/01/17

Praktische tips voor online handelaars: prijs van telefoon naar after sales mag niet hoger zijn dan standaard oproep

De Advocaat -Generaal bij het Europees Hof van Justitie bevestigde in november 2016 nogmaals dat de prijs van een telefoon naar een after sales nummer niet hoger mag zijn dan de kosten van een standaard oproep.

(Zaak C-568/15 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / comtech GmbH) Consumenten. Telecom.)

Aan het HvJ werd gevraagd of “het consumentenrecht aldus moet worden uitgelegd dat een consument die telefonisch contact opneemt met een handelaar via een telefoonnummer dat deze laatste ter beschikking stelt opdat consumenten contact met hem zouden kunnen opnemen in verband met een reeds gesloten overeenkomst, geen hogere kosten voor deze oproep mogen worden aangerekend dan die welke hij voor een oproep naar een gewoon (geografisch) vast of mobiel nummer had moeten betalen?

De Advocaat-Generaal, die advies moet geven aan het Europees Hof van Justitie voor dit laatste een arrest kan vellen, adviseerde als volgt: “De kost van een gesprek naar een after-sales telefoonnummer mag niet hoger zijn dan de kost van een standaard oproep.  De term “basistarief” in art. 21 van Richtlijn 2011/83 / EU moet aldus worden uitgelegd dat wanneer de consument in het kader van de klantenservice via de telefoon contact met de ondernemer heeft via een telefoonlijn, zodat de consument zelf telefonisch contact met hem in verband met een contract met een gewone (geografisch) in aanraking kan komen, geen hogere kosten bestaan dan de gebruikelijke kosten die hem voor een gesprek aangegaan zij via vast of mobiel telefoonnummer.

Met andere woorden:  De Advocaat-Generaal bevestigt eens te meer -toegepast in het kader van webshops- dat het contacttelefoonnummer op de webshop géén betalend 070, 078, 0800 of 0900 nummer mag zijn.  Het Europees Hof van Justitie moet nog definitief uitspraak doen, maar er is geen enkele reden waarom dit advies, dat volkomen in lijn is met de inhoud van de Richtlijn, niet gevolgd zou worden.

Opletten dus met betaallijnen als middel van contact met je klanten.  Weet ook dat labelorganisaties als SafeShops al lang van hun labelhouders verwachten dat zij geen dure betaallijnen gebruiken, tenzij er als alternatief ook een standaard telefoonnummer beschikbaar is en dit alternatief even vlot vindbaar is op de website.

Lees meer op de website van het Hof.

dotted_texture