Portalus logo

Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaars (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze praktijkgerichte cursus geeft Valérie Verstraeten praktijkinzichten, actualia en aandachtspunten bij het opstellen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Het nieuw wettelijk kader voor bescherming van persoonsgegevens, zowel op Europees als op Belgisch niveau wordt uitgebreid toegelicht. Valérie Verstraeten legt aan de hand van concrete voorbeelden de link met de praktijk van de advocaat en de bemiddelaar.

Essentiële definities en concepten, verplichtingen, een stappenplan naar AVG/GDPR naleving en de risico’s bij het niet naleven van de wetgeving komen uitgebreid aan bod.

Docent

Valérie Verstraeten - Advocaat gespecialiseerd in ICT-recht | Managing Associate Artes Law

Thema's

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Update AVG/GDPR voor advocaten en bemiddelaars
  • Inleiding tot de AVG/GDPR
  • Essentiële definities en concepten
  • Basisprincipes van rechtmatige gegevensverwerking
  • AVG/GDPR verplichtingen
  • Stappenplan AVG/GDPR compliance
  • Aanverwante wetgeving
  • Risico’s bij non-compliance

Over de docent

Valérie Verstraeten I Advocaat gespecialiseerd in ICT-recht ï Senior Associate Four & Five Smart Legal Solutions

Praktijkervaring:

Valérie Verstraeten behaalde haar master in de rechten aan d

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture