14/10/16

Cross-border invordering in de EU? Snel en makkelijk via de Europese smallclaims-procedure

Betaald raken als leverancier is niet altijd evident en als de klant zich in het buitenland bevindt is het vaak helemaal een probleem om correcte betaling van facturen te bekomen.

Als een buitenlandse klant niet vrijwillig wil betalen, stapelen de kosten zich immers al snel op: advocaat in het buitenland, dagvaarding in het buitenland, beslag in het buitenland…  Vaak is het sop de kool niet waard in de ogen van ondernemers.

Nochtans is er, althans voor facturen tot maximum 5.000 euro een eenvoudige en snelle oplossing voorhanden die in heel wat gevallen een dure gerechtelijke procedure in het buitenland kan vermijden: De European Small Claims Procedure (Verordening 2007/861) laat u toe om –best via uw advocaat- vanuit België betaling te bekomen van uw factuur in andere lidstaten van de EU of soms zelfs buiten de EU en dit in geschillen tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en particulieren.

Deze procedure bestaat al sinds 2007, maar vanaf 14 juli 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aan deze procedure van kracht.

Welke vorderingen?

De Europese Small Claims Procedure is van toepassing in burgerlijke en handelszaken.

De procedure kan niet worden gehanteerd voor vorderingen die voortvloeien uit de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, testamenten en erfenissen, faillissement,  sociale zekerheid, arbitrage , arbeidsrecht, huur en verhuur,….

Bovendien is de Verordening enkel van toepassing in geval van een grensoverschrijdend geschil, nl. wanneer ten minste 1 van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan die van het aangezochte gerecht. Louter interne geschillen vallen hier dus niet onder! Wel bijvoorbeeld: een geschil tussen 2 Belgische bedrijven, waarbij de Nederlandse rechter werd aangeduid als bevoegde rechter.

Vanaf 14 juli 2017 kan men deze procedure aanwenden voor het invorderen van bedragen van maximum 5.000 EUR, op dit moment is het bedrag beperkt tot 2.000 EUR.

Bijvoorbeeld: je koopt als Nederlands bedrijf bureau-artikelen aan bij een Belgisch bedrijf ter waarde van 1.500 EUR en de goederen worden nooit geleverd terwijl een voorschot werd betaald. Je bestelt en betaalt voedingsmiddelen twv. 2.000 EUR bij een bedrijf gevestigd in een andere EU-lidstaat en de goederen komen vervallen toe.

Hoe verloopt procedure?

Het verloop van de procedure wordt beheerst door het invullen van een aantal formulieren.

De eerste stap in de procedure is het invullen van het vorderingsformulier A, dit moet opgesteld worden in de taal van het aangezochte gerecht. Op de website van het Europese-justitieportaal kunnen deze formulieren worden gedownload in de vereiste taal. Dit formulier moet vervolgens worden ingediend bij de bevoegde rechtbank en de eiser dient het griffierecht te betalen.

Het gerecht onderzoekt de vordering en gaat na of deze binnen het toepassingsgebied van de Verordening valt en stuurt vervolgens een kopie van het formulier A naar de verweerder. De verweerder dient binnen 30 dagen te reageren aan de hand van het formulier C. Een kopie van het antwoord wordt aan de eiser gestuurd.

Vervolgens heeft de rechtbank 30 dagen de tijd om een vonnis te vellen.

Dit vonnis is onmiddellijk uitvoerbaar en kan worden uitgevoerd in een andere lidstaat door gebruik te maken van het formulier D dat door de rechtbank wordt opgemaakt.

 Belangrijkste wijzigingen?

Vanaf 14 juli 2017 kan men deze procedure aanwenden voor het invorderen van bedragen van maximum 5.000 EUR, op dit moment is dat beperkt tot 2.000 EUR. Dit bedrag is exclusief intresten en schadebeding.

Onder de huidige Verordening kan het gerecht de verliezende partij veroordelen tot de proceskosten. Dit zijn de advocatenkosten van de tegenpartij, kosten van betekening of kennisgeving en kosten van vertaling. Echter, vanaf 14 juli 2017 is dit niet meer mogelijk en kan de rechter de verliezende partij enkel veroordelen tot betalen van de gerechtskosten  (d.i. de vergoedingen en kosten die een partij aan het gerecht moet betalen)die de eiser heeft moeten betalen, in België is dit het griffierecht.

De nieuwe Verordening voorziet in een uitbreiding van een aantal moderne communicatiemiddelen als wijze van communicatie tussen de partijen en de rechtbank zoals bijvoorbeeld video-of teleconferentie.

Vanaf 14 juli 2017 moet het mogelijk zijn om het griffierecht te betalen aan de hand van ofwel bankoverschrijving, ofwel betaling met credit-of debetkaart of domiciliëring van de bankrekening van de eiser.

En als ik niet kan terugvallen op deze Small Claims Procedure?

Ook het innen van facturen buiten de European Small Claims Procedure hoeft overigens niet zo moeilijk te zijn als ondernemers weleens denken.

Voor grotere bedragen bestaat er het Europese Betalingsbevel, dat op een gelijkaardige wijze als de Small Claims Procedure werkt.  We komen hierop in een volgende blog post zeker nog even terug.

Bovendien is ook een klassieke gerechtelijke procedure of een beslag ter plaatse altijd mogelijk en in sommige dossiers zelf te verkiezen boven de Small Claims Procedure of het Europese Betalingsbevel.  En dankzij de automatische tenuitvoerlegging in de ganse EU van Belgische vonnissen, is ook een vonnis bekomen voor een Belgische rechter soms de juiste optie om betaald te raken.

Onze advocaten staan u bij dit alles graag bij in het maken van de juiste strategische keuzes en in het voeren van de gepaste procedures, zowel in België als daarbuiten.  Ons ruime internationale netwerk via onze partnerorganisaties EuroCollectNetwork, Consulegis en Eurolegal, kunnen wij u in zowat elk land ter wereld snelle en professionele bijstand garanderen door een ervaren advocaat waarvoor wij garant kunnen staan.

dotted_texture