Portalus logo

Perspectieven bij (echt)scheiding met kinderen (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Pedagoog en erkend familiaal bemiddelaar Isabelle Dewinkeler geeft in deze videocursus nieuwe informatie over de verschillende perspectieven van alle betrokkenen tijdens een echtscheiding met kinderen. In de eerste plaats staat ze stil bij het perspectief van de pedagoog. Wat zegt de specialist? Vervolgens focust ze op het perspectief van de ouder. Welke ouder wil je zijn en wat betekent dit? Daarna geeft ze een kijk op het perspectief van het kind. Wat doet een echtscheiding met een kind en hoe kijkt een kind naar de scheiding? Tot slot geeft ze meer informatie over de plaats en functie van de omgeving, de context tijdens de echtscheiding. Als advocaat of advocaat-bemiddelaar is het zinvol en nuttig om zicht te krijgen op de verschillende perspectieven en deze ook bespreekbaar te maken en te benoemen waar nodig.

Daarnaast kom je jezelf als professional in een echtscheidingsdossier van cliënten ook wel tegen in een specifiek perspectief. Goed om ook eens bij jezelf stil te staan hoe jij als professional tegenover deze perspectieven staat.

Docent

Isabelle Dewinkeler - pedagoog, erkend familiaal en sociaal bemiddelaar en KIES coach, coördinator ombudsfunctie Geestelijke Gezondheidszorg.

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Perspectief van de pedagoog: enkele begrippen, de ontwikkelingspsychologie, onderzoek en cijfers
  • Perspectief van de ouder: soort ouderschap, nieuw samengesteld gezin
  • Perspectief van het kind: het rotste gesprek, alles wordt anders
  • Perspectief van de omgeving: van grootouder tot voetbalcoach
  • Alle perspectieven op een rijtje

Over de docent

Isabelle Dewinkeler is pedagoog. De eerste jaren van haar carrière coachte ze in de lerarenopleiding als stude

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture