24/05/24

Novius en Marlex worden NOMA

Mei 2024 markeert een nieuwe start voor de juridische nichespecialisten Novius en Marlex. Waar beide kantoren sinds hun oprichting in de prille jaren '90 een afzonderlijk parcours bewandelden, smelten hun wegen voortaan samen onder de naam NOMA. Uitdagend? Absoluut, maar door hun gedeelde waarden en persoonlijke klik voelt de merge zeer naturel en logisch aan. "Meerwaarde creëren, is de rode draad. Door het samenbrengen van onze juridische expertise, zorgen we voor nog meer verdieping en knowhow." We schuiven aan tafel met Dirk Merckx, Marc D'hoore, Michaël Boudry, Gregory Vermaercke en Toon Proost, de vijf kopstukken van het gloednieuwe NOMA. 

Dezelfde drive, nog meer ambitie

Ruim dertig jaar geleden stond Dirk aan de wieg van Novius. De passie die hem toen dreef, vindt hij vandaag terug met de start van NOMA, maar dan met nog meer energie en een hoger doel, als een soort aha-erlebnis. Marc, founder van Marlex, treedt hem bij.

"Het voelt als een heel natuurlijke stap. De maatschappij en het recht zijn voortdurend in evolutie, ook als advocatenkantoor moet je durven evolueren. NOMA voelt als een logisch vervolgverhaal voor Marlex en Novius, waarbij de focus ligt op meerwaarde creëren, zowel naar cliënten toe, als naar onze medewerkers. Zij gaan immers deel uitmaken van een groter geheel en krijgen meer kansen om zich te specialiseren en ontplooien."

Dat toegevoegde waarde creëren een van de keydrivers is, bevestigt ook Michaël. "Door onze krachten te bundelen, halen we nog meer specialisatie en expertise is huis. Zo spelen we op een hoger niveau ten aanzien van onze cliënten, en versterken we onze positie richting de toekomst." 

Verbinden, verdiepen en versterken 

Met geavanceerde kennis van het ondernemingsrecht, fiscaliteit en omgevingsrecht, richt NOMA zich op een professioneel, ondernemend cliënteel. Specialisatie in de diepte staat daarbij centraal, vertelt Toon.

"NOMA is een nichespecialist. Liever dan cliënten van A tot Z bijstaan in alle materies, focussen we op onze kerndomeinen. We zijn de eerste gesprekspartner voor de cliënt en doen beroep op externen voor gespecialiseerd advies waar we niet - of minder - in thuis zijn. Recht is immers een zeer veelzijdig vakgebied, en daardoor onlosmakelijk verbonden met aanleunende topics. Waar het nuttig en nodig is, roepen we bijkomende expertise in van bijvoorbeeld cijferberoepers of andere kantoren."

Die synergie van kennisdeling was de voorbije jaren ook sterk aanwezig tussen Novius en Marlex. Gregory licht toe. "Voor vergevorderde fiscale adviezen, deden we vanuit Marlex vaak een beroep op de diepgewortelde ervaring van Novius. Omgekeerd bood Marlex dan weer nichekennis op het vlak van het omgevingsrecht. Met NOMA klusteren we onze disciplines zodat elke advocaat zijn of haar specialisatie behoudt, maar we onze service naar cliënten toe kunnen uitbreiden en verbeteren." 

Pragmatische oplossingen, connectie als speerpunt

Niet alleen qua expertise, maar ook op het vlak van waarden en DNA merkten Novius en Marlex onmiddellijk een professionele én persoonlijke klik. "Een must", vertelt Marc. "Advocatuur is immers een people business, we werken zeer intensief samen. Als er geen match is, werkt het niet."

Op de vraag welke kernwaarden hen bindt, luidt het antwoord unaniem: de pragmatische, oplossingsgerichte mindset. NOMA beperkt zich niet tot een louter advies, maar wil klanten actief meesturen richting een praktisch werkbare oplossing. "In die zin zijn we dealmakers doorheen alle materies die we behartigen", vertelt Marc. "We verdedigen de belangen van onze cliënt, maar verplaatsen ons ook in de schoenen van diegene die aan de overzijde staat. Dat is de essentie: partijen die elkaar begrijpen, elkaars wederzijdse bekommernissen kennen en van daaruit een duurzame overeenkomst sluiten. Als advocaten proberen we ondernemers zoveel mogelijk te connecteren en sturen we, waar het kan, aan op een onderlinge regeling. Zelfs in langlopende geschillen leert het ons dat die aanpak zijn vruchten afwerpt."

NOMA: één hecht, complementair advocatenteam

Advocatuur is een people business en de kracht van een kantoor schuilt in de competentie van haar teamleden. Door de samensmelting verwelkomen de advocaten van Marlex en Novius in één keer veel nieuwe collega's. De eerste reacties luiden alvast zeer positief, vertelt Toon. "We hebben ons team zo snel mogelijk betrokken bij onze groeiplannen, iedereen reageerde meteen enthousiast. Met NOMA creëren we een diverse mix van mensen, zowel qua professionele achtergrond als qua locaties. Brussel, West-Vlaanderen, Antwerpen, … Ondanks de eventuele taalbarrières, voelen we dat het klikt." (lacht)

Daarnaast biedt het samengaan ook heel wat opportuniteiten voor het team. De advocaten kunnen immers directer en nauwer samenwerken, zich verder verdiepen in een specialisatie en zo nog sterkere competenties uitbouwen. 

Nichekantoor met kwaliteitslabel 

Wat heeft de toekomst in petto? De vijf partners zijn het er over eens: NOMA is een startpunt, geen eindpunt. Groeien wordt in één adem genoemd met meer expertise, meer kennisuitwisseling en meer doorgroeimogelijkheden. Michaël licht toe: "Ook in de toekomst willen we een kwaliteitslabel blijven en ons divers cliënteel door de woelige wateren van de juridische wereld gidsen. De wetgeving is zeer complex, kennis en specialisatie zijn het nieuwe goud. Met NOMA luiden we een beloftevol nieuw hoofdstuk in, waarbij we cliënten met veel kennis en ervaring bijstaan. We kijken ernaar uit onze ambities waar te maken!"

dotted_texture